Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Danes v Sloveniji in na Hrvaškem praznujemo Dan državnosti

Danes v Sloveniji in na Hrvaškem praznujemo Dan državnosti. Na današnji dan pred šestnajstimi leti je slovenska skupščina s “Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti” in z “Deklaracijo o neodvisnosti” uzakonila samostojnost naše države. Hkrati je parlament sprejel tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne listine. Sklepni nagovor je imel predsednik parlamenta doktor France Bučar. Slovesna razglasitev samostojnosti je bila naslednji dan, 26. junija 1991, na ljubljanskem – tedaj še Trgu revolucije, danes Trgu republike.

In kako je potekal današnji dan leta 1991 ? Ob 18. uri se je začela skupna seja vse treh zborov skupščine RS, na kateri so sprejel ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Sama listina je Slovenijo razglašala za samostojno in neodvisno državo, ustavni zakon pa je organom republike Slovenije nalagal, naj prevzamejo pristojnosti, ki so bile prej z republiško in zvezno ustavo prenesene na federacijo. Predesdnik vlade Lojze Peterle je obvestil carinarnice, da so od tega dne v pristojnosti republike Slovenije, ki je prevzela uslužbence zvezne carinske uprave v svojo carinsko službo. Delovati so začeli tudi improvizirani mejni prehodi s Hrvaško, ki so bili postavljeni nekaj dni prej. Na mejno čerto s Hrvaško je prišlo okoli 3000 pripadnikov aktivnega in rezervnega sestava slovenske policije in pripadnikov Teritorialne obrambe. Slovenija je 25. junija prevzela tudi nadzor nad kontrolo letenja. Podobno kot slovenski parlament je tudi hrvaški sabor istega dne sprejel deklaracijo o suverenosti in samostojnosti hrvaške države, na tem zasedanju pa so tudi priznali republiko Slovenijo.

Ob 21.30 se je v Beogradu začela seja Zveznega izvršnega sveta. Na njej so ob 2. uri ponoči, torej že 26. junija, sprejeli sklep, da bo zaradi zagotavljanja uresničevanja zveznih predpisov o prehodu državne meje in gibanju v obmejnem pasu v Republiki Sloveniji in zaradi zagotavljanja uresničevanja mednarodnih obveznosti Jugoslavije, nemotenega odvijanja prometa in svobodnega prehajanja ljudi preko državne meje ukazal prevzeti nadzor nad državno mejo.
NA podlagi TEH SKLEPOV JE JUGOSLOVANSKA LJUDSKA ARMADA ZAČELA pohod na zunanje meje že nekaj ur samostojne in neodvisne Republike Slovenije. To je bil vojaški napad na njeno suvernost. Začela se je vojna za Slovenijo.

V Splitu se je rodil radijski reporter in enigmatik Franci Pavšer

V Splitu se je rodil radijski reporter in enigmatik Franci Pavšer. Bil je sodelavec športnega uredništva Radia Slovenija. Zoral in uhodil je nove poti radijskega reporterstva, bil je prvi, ki se je po radijskih valovih oglasil neposredno z vrha Triglava in iz letala, med drugim pa je bil tudi odličen reporter prenosov tekem v alpskem smučanju.

Šef nemške nacistične policije Himmler je izdal povelje za ofenzivne operacije z imenom Encijan

Šef nemške nacistične policije Himmler je izdal povelje za ofenzivne operacije z imenom Encijan, na Gorenjskem in Spodnjem Štajerskem, in sam napisal navodila za njihovo izvajanje. V njih je zapisano, da je treba vse moške, ki podpirajo partizane, pobiti, ženske odpeljati v koncentracijska taborišča, rasno ustrezne otroke pa v domove Lebensborn, da bi jih potujčili. Pri zločinih proti prebivalstvu na Gorenjskem se je kot posebej krvoločen izkazal 18. nemški policijski planinski polk, ki so ga prav za te naloge preselili na Gorenjsko iz Garmisch Partenkirchna.

Začel se je štiridnevni kongres jugoslovanskih komunistov

Začel se je štiridnevni kongres jugoslovanskih komunistov. Na njem so delegati iz Jugoslovanske armade zahtevali naj vojska prevzame vodenje države, ker druge družbenopolitične sile tega niso sposobne urediti.

Na slovesnosti ob Dnevu državnosti prvič se je predstavila častna četa tedanje TO v novih svečanih uniformah.

Na slovesnosti ob Dnevu državnosti prvič se je predstavila častna četa tedanje TO v novih svečanih uniformah.

Pred železniško postajo v Ljubljani so odkrili konjeniški spomenik generalu Rudolfu Maistru

Pred železniško postajo v Ljubljani so odkrili konjeniški spomenik generalu Rudolfu Maistru, delo kipšrja Jakova Brdarja in arhitekta jurija Kobeta.

V Murski Soboti so slovesno razglasili murskosobško škofijo

V Murski Soboti so slovesno razglasili murskosobško škofijo in za njenega škofa posvetili in umestili doktorja Marjana Turnška.

produkcija: i-resitve.net