Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V izgnanstvu v Nemčiji je umrl protestantski šolnik in prvi slovenski slovničar, Trubarjev sodelavec Adam Bohorič

Pisni viri navajajo, da je po 20. novembru leta 1598 v izgnanstvu v Nemčiji umrl protestantski šolnik in prvi slovenski slovničar, Trubarjev sodelavec Adam Bohorič. Napisal je prvo slovensko slovnico Zimske urice/Arcticae horulae – v latinščini. V njej je uzakonil svoj črkopís – bohoričico, ki je ostal veljaven do srede 19. stoletja.

Rodil se je najpomembnejši član slikarske družine Layerjevih, Leopold Layer

Rodil se je najpomembnejši član slikarske družine Layerjevih, Leopold Layer. S številnimi slikami, zlasti za cerkve na Gorenjskem, je zapolnjeval praznino po smrti osrednjih baročnih slikarjev ljubljanskega središča. Izoblikoval je osebno obrazno tipiko, osvetlil po Metzingerju prevzet kolorit ter v cerkvene slike vnesel žanrske in krajinske podrobnosti in portret. Delal je tudi v romarski cerkvi na Brezjah in povod za njegovo tamkajšnjo slikarijo je dokaj zanimiv. Pomanjkanje slikarskih naročil v času Napoleonovih Ilirskih provinc je Layerja pognalo v nečedne posle – ponarejanje denarja – in slikar je pristal za zapahi. Tam je imel dovolj časa za iskreno kesanje in poglobljeno pobožnost, zlasti pa je rotil Marijo, naj ga spravi na prostost. Zaobljubil se je, da bo v tem primeru poslikal stene njene kapelice na Brezjah. Ob odhodu Francozov leta 1813 je Layer res hitro prišel iz ječe, ostal mož beseda in naslednje leto zaobljubo izpolnil. Ob obnovi cerkve v sredini 20. stoletja so morali te freske zaradi slabega stanja odstraniti, ostala pa je njegova znamenita slika »Marija Pomagaj«, na katero je simbolično vezan nastanek največjega romarskega središča v Sloveniji, Brezij na Gorenjskem.

Rodil se je sadjarski strokovnjak in misijonar Franc Pirc

Rodil se je sadjarski strokovnjak in misijonar Franc Pirc. Leta 1820 je v Pečah zasnoval drevesnico, ki je v desetih letih dala okrog 120 tisoč sadnih sadik. Te je Pirc brezplačno ali pa za simbolično ceno dajal kmetom. Skupaj je gojil okoli 700 sort različnih sadnih vrst. Kot misijonar pa je deloval med Indijanci ob Michiganskem [míšigenskem] in Gornjem jezeru, kjer je v letih od 1835 do 73 ustanovil 10 misijonskih postaj.

V Radmerščaku pri Ljutomeru se je rodil eden najpomembnejših slovenskih in slovanskih filologov 19. stoletja Franc Miklošič

V Radmerščaku pri Ljutomeru se je rodil eden najpomembnejših slovenskih in tudi slovanskih filologov 19. stoletja Franc Miklošič. 1838. leta je doktoriral iz filozofije, dve leti pozneje pa iz prava. V revolucionarnem letu 1848 je bil predsednik na Dunaju ustanovljenega društva Slovenija, ki je postavilo zahteve po zedinjeni Sloveniji, še posebno pa po enakovrednosti slovenščine. Pozneje je bil večkrat dekan filozofske fakultete in leta 1854 tudi rektor dunajske univerze. Fran Miklošič, ena od najpomembnejših osebnosti v slovenski zgodovini, je napisal 34 knjig in več kot sto razprav.Napisal je Primerjalno slovnico slovanskih jezikov, Starocerkvenoslovanski slovar in Etimološki slovar slovanskih jezikov.

V Cerkljáh na Gorenjskem se je rodil Fran Barle

V Cerkljáh na Gorenjskem se je rodil Fran Barle, utemeljitelj in organizator slovenskega gasilstva. Leta 1908 je ustanovil Slovensko gasilsko zvezo, ki je obsegala Kranjsko, slovensko Štajersko in Primorje.

V Ljubljani se je rodil gledališki in filmski igralec Stane Sever

V Ljubljani se je rodil gledališki in filmski igralec Stane Sever, odlični interpret del Krleže, Shakespeara, Cankarja, Brechta in Becketta, zaslovel pa je tudi v filmih: Na svoji zemlji, Jara gospoda, Slovo Andreja Viltužnika, Trenutki odločitve, Vesna, Ne čakaj na maj, Plavi 9. V letih 1949 in 1959 je dobil Prešernovo nagrado.

Začela je nastajati Teritorialna obramba Slovenije

Začela je nastajati Teritorialna obramba Slovenije

V Cerkljah ob Krki je priseglo prek tisoč pripadnikov stalne sestave Teritorialne obrambe

Leta 1991 – mesec dni po odhodu zadnjega vojaka JLA – je v Cerkljah ob Krki priseglo prek tisoč pripadnikov stalne sestave Teritorialne obrambe. Prisega vojske novi državi se je zgodila potem, ko smo v desetih dneh v 72 spopadih porazili nasprotnika. Prve zaprisege nabornikov pa so v učnih centrih na Igu in v Pekrah potekale že v mesecu maju 1991.

V Sloveniji je bil sprejet Zakon o denacionalizaciji

V Sloveniji je bil sprejet Zakon o denacionalizaciji. Po tem zakonu so imeli nekdanji razlaščênci osem mesecev časa za vložitev zahtevka po vrnitvi denacionaliziranega premoženja.

produkcija: i-resitve.net