Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Podpisano je bilo premirje v vojni med Benetkami in Habsburžani.

Podpisano je bilo premirje v vojni med Benetkami in Habsburžani. Po tem dogodku se je na Primorskem, na slovenskem etničnem ozelju izoblikovala meja med obema gospostvoma.

Na ozemlju habsburške monarhije in s tem tudi v slovenskih deželah so s posebnim ministrskim odlokom ustanovili Žandarmerijo

Na ozemlju habsburške monarhije in s tem tudi v slovenskih deželah so s posebnim ministrskim odlokom ustanovili Žandarmerijo, ki je skrbela za javno varnost predvsem na podeželju. Preprečevati je morala nemire, če pa so ti vendarle izbruhnili, je bila dolžna spet vzpostaviti zakonito stanje in privesti kalilce miru pred pravosodne organe. Žandarji so nadzirali tudi ceste in poti ter preprečevali potepuštvo, beraštvo in razbojništvo

V Mariboru se je rodil konstruktor Anton Oister

V Mariboru se je rodil konstruktor Anton Oister. Sicer tapetnik po poklicu je okoli leta 1912 začel izdelovati padala. Med drugim je razvijal večji tip padala za reševanje celotnih posadk iz ponesrečenih balonov in posameznih padalcev iz letal. Med prvo svetovno vojno je registriral 12 patentov, povezanih predvsem z mehanizmom za hitro odpiranje padal. Leta 1915 je Anton Oister razvil padalo na izvlek s pomožnim padalom; ker ga ni patentiral, pripisujejo ta izum Američanu Irwinu.

V Ljubljani se je rodil književnik Vitomil Zupan

V Ljubljani se je rodil književnik Vitomil Zupan. Med 2. svetovno vojno je bil najprej interniran v Italiji, po vrnitvi v domovino pa se je priključil partizanom. Po vojni je bil najprej v službi pri Radiu Ljubljana, leta 1947 je postal samostojni književnik, leto pozneje pa so ga na montiranem procesu obsodili na 10 let zapora. Po izpustitvi leta 1954 je doštudiral in diplomiral na gradbeni fakulteti ter se nato povsem posvetil pisateljevanju. Zaradi nekaterih svojih del je bil deležen ideološke kritike, češ, da je dekadent. Vitomil Zupan je pisal tudi drame, pesmi, radijske in televizijske igre, filmske scenarije ter eseje.

V Versaillesu se je pričela konferenca za sklenitev miru

V Versaillesu se je pričela konferenca za sklenitev miru, ki ga danes imenujemo Versajski mir, pomenil pa je dogovor 27-ih držav zmagovalk v 1. svetovni vojni o novi delitvi Evrope. Rezultat njenega več kot 5- mesečnega dela je bilo povečanje njihovih ozemelj in oblikovanje novih držav na ozemlju Avstroogrske in Nemškega cesarstva. Mirovna konferenca je z nedoslednimi odločitvami med evropske narode vnesla tudi veliko nemira. Zlasti krivično se je poigrala z usodo malih evropskih narodov, med njimi tudi slovenskega.

Oddelek za javni nadzor v Sloveniji je izdal poročilo, v katerem je bilo zapisano, da ...

Oddelek za javni nadzor v Sloveniji je izdal poročilo, v katerem je bilo zapisano, da je treba neproduktivni del naše obrti, v katerega so uvrščali peke, mlinarje, mesarje in druge, odpraviti, ker da samo špekulirajo, prekupčujejo in skrivajo zaloge. S tem se je začel odločilni udarec zasebnemu podjetništvu na Slovenskem. Država je v nekaj mesecih zaplenila vse večje gostinske in turistične objekte in tako je bilo od aprila do oktobra 1948 v Sloveniji podržavljenih 83 hotelov in nočišč, 304 restavracije in gostilne ter 20 kavarn in bifejev.

produkcija: i-resitve.net