Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Mesto Portotož se omenja v listini v kateri se je piranski bančnik, Jud Samuel, odrekel lastništvu nad dvema vinogradoma

Naše največje obmorsko turistično središče Portorož se v pisnih virih prvič omenja leta 1202, naslednja stara listina - hrani jo piranski arhiv - pa nosi datum 13. november 1423. Z njo se je piranski bančnik, Jud Samuel, odrekel lastništvu nad dvema vinogradoma. Portorož je imel v zgodovini več imen, med drugim Sancta Maria delle Rose - verjetno po tamkajšnji cerkvici - in Porto Rose, Rožni zaliv. Njegov razcvet se je začel v prvih letih prejšnjega stoletja z dograditvijo hotela Palace, takrat največjega in najrazkošnejšega hotela na severnem Jadranu. 13. novembra 1513 je bil za prvega uradnega dunajskega škofa posvečen ljubljanski kanonik Jurij Slatkonja.

Rodil se je Tomaž Hren, deveti ljubljanski škof

Rodil se je Tomaž Hren, deveti ljubljanski škof in od leta 1600 predsednik protireformacijske komisije za Kranjsko. Ukazal je uničiti vse protestantske knjige – s papeževim dovoljenjem je ohranil le Dalmatinovo Biblijo, ker je bila kot vrhunski jezikovni dosežek tedanjega časa v pomoč tudi katoliškim
duhovnikom.

V Ljubljani je umrl avstrijski diplomat in državnik kranjskega rodu Johann Weikhart Auersperg

V Ljubljani je umrl avstrijski diplomat in državnik kranjskega rodu Johann Weikhart Auersperg, ki je v službi cesarja Leopolda 1. sodeloval tudi pri sklenitvi westfalskega miru.

Rodil se je cerkveni slikar Janez Andrej Strauss

Rodil se je cerkveni slikar Janez Andrej Strauss, ki je opremljal cerkve po Štajerskem in Koroškem, zlasti v Dravski in Mislinjski dolini.

V Svečah pri Rožu se je rodil duhovnik Andrej Einspieler

V Svečah pri Rožu se je rodil duhovnik Andrej Einspieler. Kot profesor na celovški realki se je odločno zavzemal za slovensko šolstvo in za uvedbo slovenščine v urade. Med drugim je bil glavni organizator ob ustanovitvi Mohorjeve družbe. Kot politični voditelj koroških Slovencev je leta 1862 v Celovcu ustanovil čitalnico, pozneje še politično društvo Trdnjava ter slovenska politična časnika Slovenec in Mir. Andrej Einspiler se je zavzemal za zedinjeno Slovenijo v okviru Avstrije, leta 1865 pa je oblikoval Mariborski program slovenske politične in administrativne prihodnosti.Sodi med pomembnejše voditelje koroških Slovencev.

Rodil se je literarni zgodovinar Fran Celestin

Rodil se je literarni zgodovinar Fran Celestin, pristaš socialno kritičnega realizma po ruskem vzoru. Kritično je ocenil slovenske realiste: Jenka, Jurčiča, Stritarja in Levstika.

Rodil se je alpinist, gorski reševalec in vodnik Stane Belak

Alpinist, gorski reševalec in vodnik Stane Belak se je rodil na današnji dan leta 1940 v Ljubljani. Bil je vzgojitelj alpinističnih rodov, pisec člankov in soavtor knjig. Opravil je več deset vzponov 5. in 6. stopnje v naših gorah ter se kot član in vodja udeležil številnih odprav na Himalajo..

Vodja nacistične Štajerske domovinske zveze Franz Steindl je ustanovil vermanski bataljon

Vodja nacistične Štajerske domovinske zveze Franz Steindl je z namenom rigoroznejših ukrepov proti pohorskim partizanom v Slovenski Bistrici ustanôvil vermanski bataljon, ki je vzdrževal protipartizansko zaporo na črti Ruše–Areh–Tinje–Oplotnica–Zreče–Vitanje.

produkcija: i-resitve.net