Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Sklenjeno je bilo premirje s Turki. s čimer se je končalo desetletno obdobje turških vpadov

Leta 1533 je kralj Ferdinand razglasil, da je bilo s Turki sklenjeno premirje in naj ga njegovi poveljniki ne kalijo. S tem se je končalo desetletno obdobje turških vpadov, katerih posledice so še dolgo čutili zlasti v Beli krajini, na Kočevskem, na Krasu, v Istri in na Štajerskem.

V Ljubljani je potekal ustanovni sestanek Južnega sokola

V Ljubljani je potekal ustanovni sestanek Južnega sokola, pomembne narodne telovadne organizacije, ki je nastala pri nas po češkem vzoru. Leta 1903 so ustanovili sokolsko organizacijo tudi v Ljutomeru, leta 1907 v Mariboru, leto kasnje na Ptuju in pri Lenartu v Slovenskih goricah, leta 1911 v Središču in leta 1913 še v Ormožu.

Začel se je pouk na nižji deželni realni gimnaziji na Ptuju

Začel se je pouk na nižji deželni realni gimnaziji na Ptuju. Od sklepa mestnega odbora do uresničitve zamisli o o srednji šoli na Ptuju je minilo pet let.

V Ljubljani je pričela poslovati Mestna hranilnica Ljubljanska

V Ljubljani je pričela poslovati Mestna hranilnica Ljubljanska, za katero je že leta 1882 dal pobudo doktor Ivan Hribar. Leta 1905 je začela poslovati v lastni zgradbi, v današnji Čopovi ulici, ime pa je ohranila do leta 1948.

V Ljubljani je bila ustanovljena Slovenska sokolska zveza

V Ljubljani je bila ustanovljena Slovenska sokolska zveza, ki je poenotila skoraj vsa sokolska društva na Slovenskem. V naslednjem desetletju se je število članov sokolskih društev povečalo s slabih 2000 na več kot 6000. Sokol, ki je bil ustanovljen kot protiutež nemškim telovadnim društvom je po ločitvi duhov na katoliško in liberalno gibanje dobival vse bolj liberalni značaj.. Še zlasti se je to čutilo po ustanovitvi samostojnih katoliških telovadnih odsekov.

V Mariboru je začela delovati dvorazredna trgovska šola

V Mariboru je začela delovati dvorazredna trgovska šola, ki je leta 1926 začela preraščati v štiriletno trgovsko akademijo.

Italijanska vlada je sprejela zakon o šolski reformi

Italijanska vlada je sprejela zakon o šolski reformi, ki je pomenil začetek ukinjanja slovenskega pouka v osnovnih šolah v Julijski krajini.
Uresničile so se grožnje Engelberta Besednjaka, izrečene v italijanskem parlamentu proti takšnim ukrepov: »…ljudstvo se bo uprlo, vsaka hiša bo postala šola in vsi starši učitelji…”

V Ljubljani je umrl zgodovinar Josip Gruden

V Ljubljani je umrl zgodovinar Josip Gruden. V letih od 1910 do 1916 je izhajala njegova poljudna in svoj čas zelo priljubljena Zgodovina slovenskega naroda, v kateri je prikazal politično, kulturno in cerkveno zgodovino Slovencev od naselitve do francoske revolucije.

Kot talec je bil ustreljen slikar in grafik Hinko Smrekar

Kot talec je bil ustreljen slikar in grafik Hinko Smrekar, mojster obdelave folklornih motivov, karikature in ilustracije. Njegove ilustracije Levstikovega Martina Krpana štejemo med klasična dela slovenske grafike.

V osvobojenem Kočevju je potekal 1. zbor odposlancev slovenskega naroda

V osvobojenem Kočevju je potekal 1. zbor odposlancev slovenskega naroda. Zbora se je udeležilo 572 poslancev. Na njem je bila med drugim razglašena tudi priključitev Primorske k matični domovini.

Več kot 10 tisoč ljudi je v Velenju pričakalo sovjetskega državnega in partijskega voditelja Leonida Brežnjeva

Več kot 10 tisoč ljudi je v Velenju pričakalo sovjetskega državnega in partijskega voditelja Leonida Brežnjeva. Brežnjev se je srečal z velenjskimi rudarji, zaužil kosilo v Hotelu Paka in se zgodaj popoldne skozi Savinjsko dolino, čez Trojane napotil v Ljubljano. Ob vsej poti je visokega gosta – če verjamemo tedanjeim poročilom – navdušeno pozdravljalo na tisoče ljudi.

V Sloveniji je bilo uvedeno novo plačilno sredstvo – slovenski tolar.

V Sloveniji je bilo uvedeno novo plačilno sredstvo – slovenski tolar.

produkcija: i-resitve.net