Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Pri Nikopolju je potekala bitka med ogrskim kraljem Sigismundom in turškim sultanom Bajazitom prvim

Pri Nikopolju je potekala bitka med ogrskim kraljem Sigismundom in turškim sultanom Bajazitom prvim. Končala se je z zmago Turkov. V tej bitki je kralju Sigismundu, svojemu kasnejšemu zetu, rešil življenje celjski grof Herman II. in za nagrado dobil Varaždin in Zágorje in tako postal zágorski grof.

Sprejet je bil mariborski program

Sprejet je bil mariborski program, v katerem so slovenski politiki, zbrani v Mariboru ob tretji obletnici Slomškove smrti, zahtevali obnovitev kraljestva Ilirija, ki bi se mu priključila še Štajerska. Ta program je zagovarjal zlasti Andrej Einspieler. V skladu s programom naj bi imela vsaka dežela svoj deželni zbor in namestništvo, za narodnostno mešane dežele pa še narodne komisije.

Rodil se je fizik Anton Peterlin

Rodil se je fizik Anton Peterlin, pobudnik in organizator jedrskega inštituta Jožef Stefan v Ljubljani, kjer je bil nato vrsto let tudi predstojnik.

V začasno osvobojenem Lovrencu na Pohorju se je slovesno začel pouk na lovrenški partizanski šoli

V začasno osvobojenem Lovrencu na Pohorju se je slovesno začel pouk na lovrenški partizanski šoli. Istega dne so nemški nacistični vojaki obkolili vas Planica na Pohorju. Požgali so sedem domačij in šolsko poslopje in ustrelili domačina Franca Vranjeka, njegova žena Alojzija pa je v hiši živa zgorela.

25. septembra 1948 je bilo v Mariboru slovesno odprtje studenškega mostu čez Dravo, tako imenovane Studenške brvi

25. septembra 1948 je bilo v Mariboru slovesno odprtje studenškega mostu čez Dravo, tako imenovane Studenške brvi, ki je bila porušena med poplavo 8. julija tega leta. Po petdesetih letih smo spet dobili novo studenško brv, ki je bila kot izjemen arhitekturni dosežek deležna že vrsto priznanj in pohval.

Umrl je literarni zgodovinar Alfonz Gspan

Umrl je literarni zgodovinar Alfonz Gspan. Najpodrobneje je raziskal dobo razsvetljenstva, Zoisov krog in delo Antona Tomaža Linharta, pripravil pa je tudi antologijo starejšega slovenskega pesništva.

Republiko Slovenijo je kot samostojno in neodvisno državo priznala Estonija.

Republiko Slovenijo je kot samostojno in neodvisno državo priznala Estonija.

produkcija: i-resitve.net