Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Cesar Friderik tretji je podpisal ustanovno listino za ljubljansko škofijo

Cesar Friderik tretji je podpisal ustanovno listino za ljubljansko škofijo. Papež Pij II. jo je kanonično potrdil 6. septembra 1462 ter jo čez štiri dni neposredno podredil papežu. Do reform Jožefa II. je imela poleg Kranjske tudi več župnij na Koroškem, Štajerskem in na hrvaški strani Gorjancev.

Objavljen je bil splošni šolski red za Avstrijo

Objavljen je bil splošni šolski red za Avstrijo, s katerim so ljudske državne šole spremenili v normalke in glavne šole. Uveden je bil razredni pouk, verouk pa je postal redni šolski predmet.

Umrl je slovenski medaljer, graver in slikar Franc Andrej Šega

Umrl je slovenski medaljer, graver in slikar Franc Andrej Šega, eden največjih evropskih medaljerjev 18. stoletja.

V Ljubljani so opravili prvi poskusni telefonski pogovor na Slovenskem.

Leta 1877 so v Ljubljani opravili prvi poskusni telefonski pogovor na Slovenskem.
Angleški fiziolog in učitelj govora gluhih Alexander Graham Bell je leta 1876 v Bostonu patentiral telefon. Ta še ni imel vira električne energije, temveč magnetni mikrofon. Telefon je kupilo ravnateljstvo višje realke in preizkusili so ga v pisarni deželnega predsednika.

V Mariboru je začel izhajati tednik Volksstimme

V Mariboru je začel izhajati tednik Volksstimme, v nemščini. Izhajal je skoraj 17 let, namenjen pa je bil nemško govorečim delavcem v Mariboru. Do septembra leta 1921 je bil tiskan v gotici, nato – do avgusta 1936, ko je nehal izhajati, pa v latinici.

Na današnji dan leta 1927 se je v Veržeju rodil zgodovinar Tone Ferenc

Na današnji dan leta 1927 se je v Veržeju rodil zgodovinar Tone Ferenc. Raziskoval je novejšo narodno in občo zgodovino, posebno zgodovino fašistične okupacije. Poleg nekaj temeljnih zgodovinskih del in problemskih monografij je napisal več kot 300 razprav in člankov, objavljenih v domačih in tujih publikacijah.

Umrl je skladatelj Emil Adamič

Umrl je skladatelj Emil Adamič. Skladal je orkestralna dela, na primer Ljubljanske akvarele, posebej znan pa je kot zborovski skladatelj. Najbolj so znane skladbe Vragova nevesta, Šaljivke, Zbadljivke, Spomladanska, Večerna pesem, Svatovske pesmi, Novoletna kolednica in Jurjeva.

Zavezniška letala so bombardirala Maribor

Zavezniška letala so bombardirala Maribor. Cilj bombnega napada so bile železniške delavnice in železniška postaja na Studencih. Bombe so porušile veliko stanovanjskih hiš.

V Sloveniji so izvedli prve državnozborske volitve po ustavi Republike Slovenije

V Sloveniji so izvedli prve državnozborske volitve po ustavi Republike Slovenije. Zmagala je Liberalnodemokratska stranka Janeza Drnovška, ki je skupaj s Slovenskimi krščanskimi demokrati, Združeno listo in Socialdemokratsko stranko oblikovala tako imenovano veliko koalicijo.

V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani so odprli razstavo Temna stran meseca

V Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani so odprli razstavo Temna stran meseca. To je bila prva razstava na Slovenskem, ki je prikazala obseg in oblike komunističnega revolucionarnega nasilja pri nas.

produkcija: i-resitve.net