Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Nadvojvoda Ferdinand je izdal odlok, da morajo v štirinajstih dneh iz štajerskih mest in trgov oditi vsi protestantski pridigarj

Nadvojvoda Ferdinand je izdal odlok, da morajo v štirinajstih dneh iz štajerskih mest in trgov oditi vsi protestantski pridigarji in učitelji. Mesec dni kasneje je izdal enak odlok tudi za Kranjsko. Za Koroško, kjer je bilo največ protestantov, njeno glavno mesto Celovec pa je bilo v lasti stanov in ne deželnega kneza, pa takega odloka ni izdal.

Umrl je polihistor Janez Vajkard Valvasor

Umrl je polihistor Janez Vajkard Valvasor. Z razpravo o Cerkniškem jezeru je postal član angleškega kraljévega društva, njegovo najpomembnejše delo pa je Slava Vojvodine Kranjske, ki je izšla leta 1689. Gre za prvo pomembno zgodovinsko delo o slovenski deželi.

V Kranju se je rodil politik, pisec ter veterinarski in medicinski strokovnjak Janez Bleiweis

V Kranju se je rodil politik, pisec ter veterinarski in medicinski strokovnjak Janez Bleiweis. Leta 1842 je postal tajnik Kmetijske družbe za Kranjsko leto pozneje pa je prevzel uredništvo njene nove revije "Kmetijske in rokodelske novice". V njih in tudi drugod je objavil veliko političnih in kulturnih člankov ter strokovnih prispevkov in nasvetov. Bil je zelo delaven in izrazit praktik, trezen in previden ter nasprotnik slehernega radikalizma.

Rodil se je politik, ljubljanski župan Ivan Hribar

Rodil se je politik, ljubljanski župan Ivan Hribar. V času njegovega županovanja je Ljubljana dobila vodovod, elektrarno, plinovod, tramvaj in Zmajski most. Ob italijanski okupaciji je storil samoumor.
Njegovi spomini pa so pomembno gradivo naše kulturne in politične zgodovine.

Leta 1911 se je v Vučji vasi v Prlekiji rodil muzikolog Dragotin Cvetko

Leta 1911 se je v Vučji vasi v Prlekiji rodil muzikolog Dragotin Cvetko. Raziskoval je glasbeno teorijo in vzgojo, nato pa se je posvetil glasbeni zgodovini, predvsem slovenski. Napisal je monografije o Jakobu Gallusu, Ristu Savinu in Davorinu Jenku ter zgodovino glasbene umetnosti na Slovenskem.

Slovenski partizani so – ob izdatni pomoči italijanskih topničarjev – zlomili odpor obleganega gradu Turjak

Slovenski partizani so – ob izdatni pomoči italijanskih topničarjev – zlomili odpor obleganega gradu Turjak. Zajeli so 695 slovenskih četnikov, vaških stražarjev in civilistov.

Na hidroelektrani MB otok je začel obratovati drugi agregat.

Na hidroelektrani MB otok je začel obratovati drugi agregat.

Na velikem ljudskem zborovanju na Ostrožnem pri Celju je govoril jugosloavnski predsednik J.B. Tito.

Na velikem ljudskem zborovanju na Ostrožnem pri Celju je govoril jugosloavnski predsednik J.B. Tito.

Papež Janez Pavel 2. je med slovesno mašo na prostem pred Betnavskim dvorcem škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega

Papež Janez Pavel 2. je med slovesno mašo na prostem pred Betnavskim dvorcem škofa Antona Martina Slomška razglasil za blaženega.

Italija je napadla Abesinijo

Italija je napadla Abesinijo – na vojno so poslali tudi slovenske može. Mnogi so iz protesta pobegnili v Jugoslavijo, ta pa jih je iz obzira do Italije internirala v koncentracijska taborišča.

produkcija: i-resitve.net