Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Na knežjem kamnu ob Krnskem gradu na Gosposvetskem polju so zadnjič razglasili koroškega kneza po slovenskem obredju

Na knežjem kamnu ob Krnskem gradu na Gosposvetskem polju so zadnjič razglasili koroškega kneza po slovenskem obredju ustoličenja - oblast v deželi mu je izročil slovenski kmet; in sicer so takrat ustoličili vojvodo Ernesta Železnega.

V Zágorju pri Šmarju pri Jelšah se je rodil učitelj in telesnokulturni delavec Ciril Hočevar

V Zágorju pri Šmarju pri Jelšah se je rodil učitelj in telesnokulturni delavec Ciril Hočevar. Bil je vsestranski športnik, predaval je na tečajih za vaditelje in učitelje telesne vzgoje, pred drugo svetovno vojno je organiziral telovadno društvo Sokol v Mariboru, po njej pa je bil dolga leta predsednik Društva za telesno vzgojo Partizan Studenci in vaditelj pionirskih vrst. Bil je avtor mnogih akademijskih in zletnih sestav vaj, strokovni pisec ter eden glavnih organizatorjev množičnih telovadnih prireditev v Mariboru.

Rodil se je najpomembnejši predstavnik slovenskega ekspresionizma Srečko Kosovel.

Rodil se je najpomembnejši predstavnik slovenskega ekspresionizma pesnik Krasa Srečko Kosovel.

Zidanškova brigada je razrušila železniško progo med postajama Slovenska Bistrica in Poljčane

Zidanškova brigada je razrušila železniško progo med postajama Slovenska Bistrica in Poljčane. Železniški promet je bil za nekaj dni prekinjen. Akcijo so čez mesec dni ponovili.

Potekale so volitve v slovensko ljudsko skupščino

Potekale so volitve v slovensko ljudsko skupščino. V okraju Maribor mesto je volilo 99.91 odstotka volilnih upravičencev, od teh 95,95 odstotka kandidate Osvobodilne fronte, v okraju Maribor okolica pa je volilo 94,90 odstotka volilcev, od teh 94,69 odstotka kandidate OF.

Predsedstvo Republike Slovenije je ustanovilo koordinacijsko telo za primer izrednih razmer

Predsedstvo Republike Slovenije je ustanovilo koordinacijsko telo za primer izrednih razmer. To je koordiniralo vse pomembnejše ukrepe, s katerimi je Slovenija želela zaščititi doseženo stopnjo samostojnosti. Med desetdnevno vojno je to koordinacijsko telo usklajevalo ukrepe na vojaškem, političnem in diplomatskem področju.

Na pogovorih o državni meji sta se v Ljubljani sestali hrvaška in slovenska delegacija

Na pogovorih o državni meji sta se v Ljubljani sestali hrvaška in slovenska delegacija. Hrvati so predstavil odločitev, da lahko slovenski ribiči lovijo v hrvaških vodah do 1. aprila, po tem datumu pa jih bodo obravnavali kot tujce.

produkcija: i-resitve.net