Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Rodil se je slovenski pripovednik, publicist in prevajalec Ljudevit Pivko

Rodil se je slovenski pripovednik, publicist in prevajalec Ljudevit Pivko. Pisal je krajše povesti in črtice političnega značaja, zavzemal pa se je za medslovansko sodelo¬vanje. Zaslovel je v času prve svetovne vojne, ko je z oddelkom vojakov prešel z avstro-ogrske na italijansko stran.

V Trstu se je rodil pesnik, časnikar in satirik Ivan Rob

V Trstu se je rodil pesnik, časnikar in satirik Ivan Rob. Kot časnikar je pred 2. svetovno vojno sodeloval v satiričnem Totem listu in v Novem totem v Mariboru. Rob se je že kot študent preživljal s pisanjem in se kmalu razvil v izjemnega satirika. Napisal je vrsto parodij na račun sodobnega življenja; še posebno kritičen je bil do malomeščanstva in politične nenačelnosti. V slovensko slovstvo se je Ivan Rob zapisal predvsem s travestijo Jurčičevega Desetega brata v verzih, njegovo najpomembnejše delo v prozi pa je povest "Matajurski plazovi".

V Rogaški Slatini je pogorel Zdraviliški dom

V Rogaški Slatini je pogorel Zdraviliški dom. Nesreča se je zgodila ob slavnostni razsvetlitvi in ognjemetu v čast rojstnega dne cesarja Franca Jožefa prvega. Zdraviliški dom z dvorano vred je bil obnovljen leta 1912.

V Ljubljani je bil ustanovljen Gospodarski odsek Narodnega svéta

V Ljubljani je bil ustanovljen Gospodarski odsek Narodnega svéta. Ena njegovih najpomembnejših nalog je bila preučitev vrednosti avstro-ogrskega denarja in njegove relacije do tuje valute ter načina, kako preiti na zdravo valuto. Za ohranitev vrednosti denarnega premoženja Slovencev so predlagali čim večje investiranje inflacijske avstro-ogrske valute – krone v nepremičnine in druge vrednote. Kmetom pa je naročil, naj si oskrbijo čim več orodja, konjev, govedi in naj se znebijo kron.

Prekmurje je bilo uradno priključeno k slovenskemu ozemlju

Prekmurje je bilo uradno priključeno k slovenskemu ozemlju in s tem k tedanji Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Danes je zato državni praznik združitve Prekmurskih Slovenecv. Zakon o tem prazniku so v Državnem zboru sprjeli oktobra 2005.

Ervin Zélenka in Bedrich Schonski sta v Mariboru ustanovila tekstilno tovarno

Ervin Zélenka in Bedrich Schonski sta v Mariboru ustanovila tekstilno tovarno. Leta 1934 je bila zgrajena še predilnica, ki je zaposlovala 490 delavcev.

V Tovarni avtomobilov Maribor so izdelalI 50-tisoče tovorno vozilo TAM 5000.

V Tovarni avtomobilov Maribor so izdelalI 50-tisoče tovorno vozilo TAM 5000.

Judoistkinja Urška Žolnir je na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto kolajno

Judoistkinja Urška Žolnir je na olimpijskih igrah v Atenah osvojila bronasto kolajno – prvo izmed treh slovenskih kolajn na teh igrah.

produkcija: i-resitve.net