Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Ivan baron Zakmardi je z generalom Martinom Borkovičem sklenil pogodbo, s katero se je obvezal odstopiti svoj grad Olimje

Ivan baron Zakmardi je z generalom hrvaške redovne province pavlinskega reda Martinom Borkovičem sklenil pogodbo, s katero se je obvezal odstopiti svoj grad Olimje za pavlinski samostan. Prvi redovniki, ki so v samostanu uredili tudi šolo in lekarno, so se v Olimju naselili že leto kasneje.

S salzburškim dogovorom je bila opravljena razdelitev škofij po političnih okrožjih, ne pa po narodnostnih mejah

S salzburškim dogovorom je bila opravljena razdelitev škofij po političnih okrožjih, ne pa po narodnostnih mejah, kot je to želel škof Anton martin Slomšek. Sekovska škofija je tako odstopila lavantinski samo fare mariborskega okrožja, ne pa tudi 12-ih far graškega okrožja. 1. jinija 1859 pa je lavnatinska škofija odstopila svoj koroški del krški škofiji.

Italija in Avstrija sta na Dunaju sklenila mirovno pogodbo

Po koncu vojne med Italijo in Avstrijo sta državi oktobra leta 1866 na Dunaju sklenili mirovno pogodbo. Na njeni osnovi je bilo ozemlje Beneške Slovenije v okviru celotne Benečije priključeno Kraljevini Italiji. Kljub dokončni veljavnosti pogodbe so na tem ozemlju na današnji dan pred leta 1866 izvedli še formalen plebiscit, na katerem se je prebivalstvo odločalo za ali proti priključitvi Italiji. Beneški Slovenci so se odločili »za«. Izmed približno 14.000 prebivalcev jih je imelo volilno pravico le četrtina, saj so bili do glasovanja upravičeni le nekaznovani moški, stari več kot 21 let. Tudi v preostali Furlaniji so se ljudje, že zaradi tradicionalnega sovraštva do Avstrije, skoraj stoodstotno izrekli za Italijo; od okoli 150.000 glasov jih je bilo le 36 proti. Nova oblast pa Slovencem v Benečiji ni vrnila avtonomije, pač pa jih je začela potujčevati. To je nakazala tudi v svojem programu: » ...ne bomo izvajali nobenega nasilja, temveč bomo za italijanizacijo Slovanov v Italiji uporabljali jezik in kulturo prevladujoče omike, ki je italijanska.«

Umrl je slovenski pesnik – pravnik Miha Kastelic

Umrl je slovenski pesnik – pravnik Miha Kastelic, ustanovitelj Kranjske Čbelice in eden najplodovitejših pesnikov tega zbornika.

V Ložu se je rodil elektrotehnik Rafael Eržen

V Ložu se je rodil elektrotehnik Rafael Eržen. Po diplomi na tehniški fakulteti v Ljubljani je delal pri direkciji Pošte, telegrafa in telefona ter sodeloval tudi pri postavitvi prve avtomatske telefonske centrale v Jugoslaviji v Ljubljani leta 1927 in pri uvajanju visokofrekvenčne telefonije. Po drugi svetovni vojni je vodil obnovo telefonske mreže v Sloveniji, v letih od 1951 do 1970 pa je bil redni profesor na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Rafael Eržen je bil tudi eden prvih radioamaterjev v Sloveniji, leta 1928 pa je sodeloval pri postavitvi Radia Ljubljana – naše prve radijske postaje.

Rodil se je hrvaški dirigent Jakov Cipci

Rodil se je hrvaški dirigent Jakov Cipci. Po 2. svetovni vojni je bil dirigent in direktor mariborske Opere.

V Globokem pri Rimskih Toplicah se je rodil športni pedagog in publicist Drago Ulaga

V Globokem pri Rimskih Toplicah se je rodil športni pedagog in publicist Drago Ulaga. Bil je vrhunski telovadec, športni trener, telovadni učitelj in nazadnje redni profesor za teorijo in metodiko telesne vzgoje na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani. S publicistično dejavnostjo je pripomogel k vključevanju športa v vsakdanje življenje in poudarjal pomen gibalnih dejavnosti za zdravo življenje in upočasnjenje procesov staranja. Na Radiu Ljubljana je Drago Ulaga začel sodelovati že leta 1933; leto pozneje je prvi prenašal smučarske skoke iz Planice. Za svoje delo je prejel Bloudkovo nagrado in priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Rodil se je pesnik, prevajalec in urednik Severin Šali

Rodil se je pesnik, prevajalec in urednik Severin Šali. Mnogo je prevajal, največ prozo – iz srbohrvaščine in ruščine, pripravil pa je tudi izbor slovenskih ljudskih pesmi, z naslovom Peli so jih mati moja.

V Črnomlju je potekal ustanovni občni zbor Slovenskega časnikarskega društva.

V Črnomlju je potekal ustanovni občni zbor Slovenskega časnikarskega društva.

Ob 20-letnici ljudske vstaje so – na Osankarici na Pohorju odprli planinski dom z spominsko razstavo o Pohorskem bataljonu

Ob 20-letnici ljudske vstaje so – na Osankarici na Pohorju odprli planinski dom z muzejsko spominsko razstavo o Pohorskem bataljonu. Razstavo je odprl tedanji ravnatelj Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru Milan Ževart.

produkcija: i-resitve.net