Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Ljubljana je bila prvič omenjena v pisnih virih

Ljubljana je bila prvič omenjena v pisnih virih. Tistega dne je namreč koroški vojvoda Bernard Spanheimski, ki je imel v lasti ljubljanski grad, izdal listino, s katero je jurkloštrskemu samostanu podaril zemljišče v obzidanem delu mesta ob vznožju grajskega hriba in dovolil tam postaviti redovno hišo. Ljubljana je bila takrat prvič omenjena kot utrjeno mesto, ki ima pravico pobirati mitnino.

Rodil se je pisatelj in jezikoslovec oče Marko Pohlin

Rodil se je pisatelj in jezikoslovec oče Marko Pohlin, s pravim imenom Anton Pohlin. Njegova Kranjska gramatika iz leta 1786 je spodbudila nov val pisateljevanja v slovenskem jeziku, za razvoj slovenske književnosti pa so pomembne tudi njegove pobude za nastanek Pisanic, prvega slovenskega pesniškega
zbornika.

V Zgornjih Verjanah v Slovenskih goricah se je rodil jezikoslovec in prevajalec Oroslav Caf

V Zgornjih Verjanah v Slovenskih goricah se je rodil jezikoslovec in prevajalec Oroslav Caf, zagovornik ilirizma in teze o bolgarskem izvoru starocerkvenoslovanskega jezika. Najprej je objavljal članke o knjižnem jeziku, pozneje je posegel v zgodovino in etimologijo; zbiral je pregovore, ljudske in obredne pesmi, balade in legende, zapisoval pa je tudi ljudske napeve. Posebno pomembno je njegovo slovarstvo. Zapisal je vse starejše slovstvo in zbral obsežno narečno gradivo. Do leta 1846 je slovar končal, vendar ga ni izdal. Njegovo gradivo za slovenski slovar in slovnico je kasneje uporabil jezikoslovec Maks Pleteršnik.

Rodil se je slikar, risar in ilustrator Jurij Šubic

Rodil se je slikar, risar in ilustrator Jurij Šubic iz rodbine znanih podobarjev in likovnh umetnikov iz Poljanske doline.
Čeprav je imel le osnovnošolsko izobrazbo, je bil sprejet na dunajsko akademijo, kjer se je izpopolnjeval v risanju religioznih in zgodovinskih kompozicij. Ko je dokončal palačo sedanjega vrhovnega državnega tožilstva v Atenah je odšel v Pari, kjer je leta 1883 kot prvi Slovenec razstavljal v pariškem Salonu. Eno njegovih najbolj znanih del je naturalistična slika “Pred lovom”, med stenskimi deli pa sodi med najpomembnejše poslikava na oboku šentjakobske cerkve v Ljubljani iz leta 1886. Jurij Šubic je v naše slikarstvo vpeljal evropska merila kakovosti.

Aprila 1942 so nemški okupatorji v Mariboru ustrelili 90 talcev.

Aprila 1942 so nemški okupatorji v Mariboru ustrelili 90 talcev.

V ljubljanski stolnici je prejel škofovsko posvečenje nekdanji ljubljanski nadškof in slovenski metropolit doktor Alojzij Šuštar

V ljubljanski stolnici je prejel škofovsko posvečenje nekdanji ljubljanski nadškof in slovenski metropolit doktor Alojzij Šuštar. Na njegovo pobudo je bila 20. junija 1983 v okviru Jugoslovanske škofovske konference ustanovljena Slovenska pokrajinska škofovska konferenca, ki je 20. februarja 1993 nadaljevala delo v samostojni Slovenski škofovski konferenci. V obdobju njegovega vodenja škofovske konference je prišlo do plebiscita, razglašena je bila samostojna država Slovenija, zgodila se je desetdnevna vojna, prišlo pa je tudi do mednarodnega priznanja samostojnosti. Nadškof Šuštar se je ves čas dejavno vključeval v to dogajanje, še posebej v vojni za Slovenijo in uporabljal tudi osebna mednarodna poznanstva, da bi tako pripomogel k čimprejšnjemu končanju vojne in priznanju Slovenije kot samostojne in neodvisne države.

produkcija: i-resitve.net