Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Kranjski deželni zbor v Ljubljani je vpeljal poštno zvezo med Ljubljano in Gradcem

Kranjski deželni zbor v Ljubljani je vpeljal poštno zvezo med Ljubljano in Gradcem. Poštna zveza je bila organizirana dvakrat na teden, sel je sprva potoval peš, od leta 1578 naprej pa so jo vzdrževali jezdeci.

V Beneški Sloveniji potekal je plebiscit

V Beneški Sloveniji potekal je plebiscit, čeprav je že po določbah dunajskega miru po izgubljeni vojni Italije z Avstrijo vsa Benečija prišla pod Italijo. Italijani, prepričani o izidu, saj je imela volilno pravico od okoli 14 tisoč prebivalcev Benečije le četrtina, pa so se odločili za plebiscit. Beneška Slovenija je bila tako tudi po plebiscitarni odločitvi priključena Italiji. Po plebiscitu se je začelo močno italijaniziranje Slovencev, ne pa vračanje nekdanje samouparve.

V avstrijski poštni promet so vpeljali dopisnico

V avstrijski poštni promet so vpeljali dopisnico. Že naslednje leto pa so se pojavile tudi dopisnice, ki so imele na eni strani tudi sliko. S tem se je začel čas razglednic.

V Celovcu je bila ustanovljena Slovenska prosvetna zveza - krovna organizacija krajevnih društev koroških Slovencev

V Celovcu je bila kot Slovensko krščansko-socialna zveza za Koroško ustanovljena Slovenska prosvetna zveza - krovna organizacija krajevnih društev koroških Slovencev. Povezuje 44 krajevnih prosvetnih ter kulturnih društev v Zilji, Rožu, Podjuni, na Gurah in v koroškem glavnem mestu ter zastopa kulturne interese slovenskega prebivalstva na tem območju. Deluje tudi kot prirediteljica in producentka različnih kulturnih projektov, organizira koncerte in gledališke predstave, izobraževalne seminarje in podobno ter vodi Slovensko študijsko knjižnico v Celovcu, ki hrani 100.000 knjig in 600 naslovov periodičnih publikacij. Slovenska prosvetna zveza deluje tudi kot založnica strokovne, otroške in mladinske književnosti.

Nemški nacisti so v Mariboru usmrtili 6 talcev.

Nemški nacisti so v Mariboru usmrtili 6 talcev.

Začel se je pouk v večerni delavski gimnaziji, ki jo je ustanovil Mestni sindikalni svet v Mariboru

Začel se je pouk v večerni delavski gimnaziji, ki jo je ustanovil Mestni sindikalni svet v Mariboru, z namenom, da bi omogočil srdenješolsko izobrazbo vsem tistim, ki jim to ni bilo omogočeno v stari Jugoslaviji in med vojno. Prvih prijavljenih je bilo okoli 1000. Kronisti so zapisali, da so mariborski gimnazijski profesorji ob tem izkazali izredno pripravljenost.

Na današnji dan leta 1991 se je začel umik vojakov Jugoslovanske armade iz Slovenije

Na današnji dan leta 1991 se je začel umik vojakov Jugoslovanske armade iz Slovenije. Z ladjo Galeb se je ta dan iz koprskega pristanišča odpeljalo 1130 vojakov.

produkcija: i-resitve.net