Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V Brižinju je umrl škof Abram

Današnji dan je povezan z najstarejšim in najdragocenejšim slovenskim jezikovnim spomenikom – Brižinskim rokopisom. 26. maja leta 994 je namreč v Brižinju umrl škof Abram – najverjetneje je prav on dal zapisati ta besedila, in sicer v obdobju po letu 972. Besedila pa so nastala vsaj sto let prej – to izpričujejo jezikovne oblike, značilne za čas Karla Velikega.

Cesar Ferdinand je ljubljanskemu nadškofu Krištofu Ravbarju podelil naslov knez

Leta 1533 je cesar Ferdinand – zaradi zaslug na vojaškem, gospodarskem in diplomatskem področju – ljubljanskemu nadškofu Krištofu Ravbarju in »zaradi njegovih zaslug tudi vsakemu bodočemu ljubljanskemu škofu – milostno podelil naslov knez, njegovemu dvorcu in mestu Ljubljana pa pravico knežjih gradov ...«

Rodil se je Anton Tomšič, prvi slovenski poklicni časnikar

26. maja leta 1842 se je v Dednem polju pri Višnji Gori rodil Anton Tomšič, prvi slovenski poklicni časnikar. Leta 1868 se je posvetil časnikarskemu delu pri Slovenskem narodu in postal njegov prvi urednik in 1871 solastnik; postavil je temelje mladoslovenskemu časnikarstvu. Zavračal je oportunizem, omahljivost in nemškutarstvo in si kljub močnim finančnim težavam časnika nenehno prizadeval razširiti krog dopisnikov in sodelavcev. Ostri uvodniki in novinarska radikalnost so mu naprtili številne tiskovne tožbe in ostro nasprotovanje tudi v mladoslovenskem taboru.

Rodil se je pesnik Josip Pagliaruzzi

Rodil se je pesnik Josip Pagliaruzzi, s psevdonimom Krilàn; pesnil je pod vplivom Prešerna, Jenka in Gregorčiča.

Rodil se je slikar Albert Sirk.

Rodil se je slikar Albert Sirk. Slikal je krajíne in tihožitja, uveljavil pa se je tudi kot portretist in ilustrator.

Rodil se je pripovednik in dramatik Janez Jalen.

Rodil se je pripovednik in dramatik Janez Jalen. Še danes so priljubljeno branje njegove povesti Ovčar Marko, Cvetkova Tilka, Trop brez zvoncev in Bobri.

V Ljubljani je bila pod vodstvom doktorja Marka Natlačena seja eksekutive Slovenske ljudske stranke

V Ljubljani je bila pod vodstvom doktorja Marka Natlačena seja eksekutive Slovenske ljudske stranke, na kateri so sklenili obnoviti Slovensko legijo, ki jo je pred poldrugim mesecem ustanovil Narodni svet. Slovenska legija naj bi tajno zbirala in organizirala pristaše stranke – za nastop proti okupatorju – ko bo za to ugoden trenutek. Po vedno večjem uveljavljenju OF pa se je Slovenska legija, ki je nekaj mesecev po ustanovitvi štela okoli 5000 članov, začela obveščevalno in propagandno bojevati proti OF. Legija ni bila akcijsko usmerjena, zato je bila za mnoge mlade nezanimiva – protiokupatorske akcije željno mladino je uspešneje pritegnila OF.

V Rušah so ustanovili odbor Protiimperialistične – kasneje Osvobodilne fronte.

V Rušah so ustanovili odbor Protiimperialistične – kasneje Osvobodilne fronte. 30. maja so odbor ustanovili tudi v Limbušu.

Študenti so zasedli Filozofsko fakulteto v Ljubljani

Leto 1971 je v Ljubljani minilo v znamenju študentskih nemirov. Najpomembnejše dejanje tistega obdobja je bila zasedba Filozofske fakultete ki se je začela na današnji dan leta 1971 in končala 2. junija. Povod za zasedbo so bili represivni postopki organov državne varnosti proti politično angažiranim študentom, potekala pa je v širšem kontekstu naraščanja nacionalizma v nekaterih delih države, zaostrovanja odnosov s federacijo, gospodarske krize in večanja socialnih razlik. Študentje so med zasedbo živeli na fakulteti, na strehi stavbe vsak dan dvignili rdečo zastavo in zapeli internacionalo, organizirali okrogle mize in različne razprave, delno pa je potekal tudi študijski proces.

Teritorialna obramba je po dogovoru z vodstvom Tama iz tega mariborskega podjetja odpeljala štiri bojna oklepna vozila

V noči s 26. na 27. maj 1991 je Teritorialna obramba po dogovoru z vodstvom Tama iz tega mariborskega podjetja odpeljala štiri bojna oklepna vozila, pripravljena za Jugoslovansko ljudsko armado – to je povzročilo dodatne napetosti med Slovenijo in armadnim vrhom.

produkcija: i-resitve.net