Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Potekala je cerkvena sinoda v Ogleju

Potekala je cerkvena sinoda v Ogleju. Na njej je sodeloval tudi emonski škof Maksimiljan, kar je pomemben podatek o obstoju rimske Emone – današnje Ljubljane.

Aprila in maja 1635 je potekal slovenski kmečki upor

Aprila in maja 1635 je potekal slovenski kmečki upor, zadnji upor tako imenovanega starega tipa – upor proti prevelikim zahtevam fevdalnih gospodov kot posledica tridesetletne vojne. Izhodišče upora je bilo nezadovoljstvo kmetov na gospostvu Ostrovica med Trbovljami in Vranskim. Poskus plemstva da bi ta upor zadušili je sprožil širok odpor na Spodnjem Štajerskem in v precejšnjem delu Kranjske. Ob vrhuncu je upor zajel 15 tisoč kmetov. Oblast ga je zadušila s pomočjo krajišnikov – Srbov iz Vojne krajine.

Cesar Jožef 2. je izdal patent o regulaciji zemljiškega davka

Cesar Jožef 2. je izdal patent o regulaciji zemljiškega davka, po njem pa je bil nato izdelan Jožefinski kataster. Kataster so izdelali februarja leta 1789. Donos posameznih parcel so ocenili na podlagi štirih katastrskih kultur – njive, travnika, vinograda in gozda, druge kulture pa so prilagodili. Ustanovljene so bile katastrske občine in določene meje parcel. Zaradi odpora zemljiške gosposke je cesar Leopold 2. natanko pet let pozneje zemljiški kataster odpravil in uvedel stari davčni sistem.

Anton Tomaž Linhart je sestavil spomenico cesarju Jožefu 2

Anton Tomaž Linhart je sestavil spomenico cesarju Jožefu 2. V njej je zabeležena želja po obnovi višjega študija v Ljubljani. Obnovili naj bi ga po dunajskem vzorcu, obsegal pa naj bi filološke, pravne, finančne in politične vede ter naravno pravo, z namenom, da se vzgaja uradništvo v deželnem jeziku. Predlagal je še stolice za jamomerstvo, mehaniko, kemijo in navtiko. Na to spomenico so se kasneje - v 19. in v začetku 20. stoletja sklicevali vsi, ki so želeli ustanoviti Univerzo v Ljubljani. Cesar Jožef drugi je leta 1788 dovolil obnovo dveh filozofskih letnikov v Ljubljani.

Na Dunaju je bil objavljen razglas društva Slovenija o nujni združitvi našega narodnega ozemlja.

Na Dunaju je bil objavljen razglas društva Slovenija o nujni združitvi našega narodnega ozemlja.

Rodil se je gledališki igralec, režiser, dramatik in publicist Hinko Nučič.

Rodil se je gledališki igralec, režiser, dramatik in publicist Hinko Nučič.

V Celju je bil na občnem zboru konstituiran slovenski Narodni svet za Spodnjo Štajersko

V Celju je bil na občnem zboru konstituiran slovenski Narodni svet za Spodnjo Štajersko, kar je bilo posledica zaupnega sestanka med doktorjem Antonom Korošcem in doktorjem Vekoslavom Kukovcem v Mariboru. Sklenili so, da naj bi združili vse spodnještajerske Slovence v složno sodelovanje in enotno nastopanje pri pomembnih narodnih vprašanjih, ne da bi se posegalo na področje delovanja liberalne in klerikalne stranke.

Umrl je slovenski teolog in skladatelj pater Hugolin

Umrl je slovenski teolog in skladatelj pater Hugolin, s pravim imenom Franc Sattner.

Orožniška postaja Ruše je poročala, da je na njihovem območju od 5102 prebivalcev 97 odstotkov Slovencev

Orožniška postaja Ruše je poročala, da je na njihovem območju od 5102 prebivalcev 97 odstotkov Slovencev in, da je velik del prebivalstva zelo zadržan in neprijazen in sovražen do Nemcev.

produkcija: i-resitve.net