Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Rodil se je politik Janez Bleiweiss

Rodil se je politik Janez Bleiweiss. Zgodovina ga prišteva med začetnike slovenskega časnikarstva – leta 1843 je osnoval časopis Bleiweisove Novice – in tudi veterinárstva. "Oče slovenskega naroda" je bil osrednja osebnost slovenske politike tistega časa, njegov prispevek za narodni dvig Slovencev v 19. stoletju pa je izjemno velik.

V vasi Selca pri Škofji Loki se je rodil Frank Kosmach (Kosmac)

V vasi Selca pri Škofji Loki se je rodil Frank Kosmach (Kosmac). Osemletno siroto Francija je aprejel v svoj dom v Chicagu stric Janez. Frank je ze kot otrok opravljal tudi razna težaska dela, leta 1913 pa se je zaposlil kot prodajalec pri Kreditni zvezi sv. Pavla (St. Paul's Credit Union), kjer je pozneje postal predsednik in iz nje ustvaril peto najvecjo kreditno ustanovo v vsej drzavi Illinois.
Leta 1982 je izsel njegov zivljenjepis Frank Kosmach: A Biographical Study of a Slovenian Immigrant (Franc Kosmac: zivljenjepisna studija slovenskega priseljenca), izpod peresa profesorja sociologije in socialne psihologije dr. Edija Gobca.

V Kočevju je začelo delovati štiri kilometre dolgo električno omrežje s 700 žarnicami

Čeprav je prva električna luč pri nas zasvetila v parnem mlinu v Mariboru leta 1883 – kar štejemo za prvo ugotovljeno tehnično uporabo električne energije na Slovenskem, je na današnji dan leta 1896 v Kočevju začelo delovati štiri kilometre dolgo električno omrežje s 700 žarnicami. Ta dogodek štejemo za začetek javne distribucije in dobave električne energije na Slovenskem.

Rodil se je filozof, publicist in alpinist Klement Jug

Rodil se je filozof, publicist in alpinist Klement Jug. Med drugim so pomembni njegovi opisi vzponov v stenah Julijskih in Kamniških Alp. Steber v severni triglavski steni se imenuje po njem Jugov steber.

Italijanske enote so zasedle Goriško, Kanalsko dolino in del Notranjske

Italijanske enote so zasedle Goriško, Kanalsko dolino in del Notranjske. Slovensko ozemlje je bilo Italiji obljubljeno z Londonskim paktom leta 1915, slovenska izguba tega ozemlja pa je bila mednarodno potrjena leta 1920 z Rapallsko mirovno pogodbo. Primorska je mednarodnopravno ostala pod Italijo vse do leta 1947.

V Ljubljani se je rodil umetnostni zgodovinar doktor Sergej Vrišer

V Ljubljani se je rodil umetnostni zgodovinar doktor Sergej Vrišer, ki je vso svojo ustvarjalno obdobje preživel v Mariboru. Leta 1954 se je zaposlil kot kustos v tukajšnjem Pokrajinskem muzeju med leti 1963-1988 pa je bil njegov ravnatelj. Pred tem se je na pragu 2. svetovne vojne, po maturi, šolal na Vojaški akademiji v Beogradu, njegovi humanistični in umetnostni talenti pa so ga preusmerili v umetnostno zgodovino. Njegov opus obsega zavidljivo bogastvo z mnogimi temeljnimi prispevki slovenski umetnostni in kulturni zgodovini. Med njimi so zagotovo v ospredju študije o baročnem kiparstvu na slovenskem Štajerskem in pozneje v Sloveniji, razprave o baročnih kiparjih in slikarjih ter o posameznih arhitekturah iz slovenske kulturne dediščine. Umrl je leta 2004.

Varnostni ravnatelj na Koroškem je uredništvu tednika »Koroški Slovenec«, ukazal...

Varnostni ravnatelj na Koroškem je uredništvu tednika »Koroški Slovenec«, ukazal, da morajo poslej uporabljati izključno nemške oblike slovenskih krajevnih imen. Ta ukrep je pomenil stopnjevanje narodnostnega zatiranja in ponemčevanja Koroških Slovencev.

Zavezniška letala so bombardirala in razrušila poslopje mariborske železniške postaje

Zavezniška letala so bombardirala in razrušila poslopje mariborske železniške postaje. Postaja je bila dokončno razrušena ob drugem bombardiranju, 1. marca 1945.

V okviru SAZU je bil ustanovljen Znanstvenoraziskovalni center.

V okviru SAZU je bil ustanovljen Znanstvenoraziskovalni center.

produkcija: i-resitve.net