Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V Karnijskih Alpah je bil močan potres

28. julija leta 1700 je bil v Karnijskih Alpah potres, ki so ga močno občutili tudi v naših krajih. Prav za ta čas ugotavlja popis, da je na štajerskem podeželju še vedno 80 odstotkov majhnih lesenih hiš z odprtim ognjiščem.

Sprejet je bil zakon, po katerem je bila država zadolžena za redno vzdrževanje cest

Sprejet je bil zakon, po katerem je bila država zadolžena za redno vzdrževanje cest. Cestno omrežje je bilo v tistem času kar dobro razvito na Kranjskem, Goriškem in Štajerskem. Na Kranjskem so bile najslabše ceste na Dolenjskem.

Umrl je pisatelj Janko Kersník

Umrl je pisatelj Janko Kersník. Sprva se je zgledoval po Jurčiču in je tudi dokončal njegov roman Rokovnjači, nato pa je začel pisati vse bolj realistično. Med njegovimi povestmi in romani so najbolj znana dela Ciklamen, Agitator, Testament, Jara gospoda in Očetov greh, črtice iz kmečkega življenja pa je zbral v sklopu Kmetske slike.

Rodil se je literarni zgodovinar Mirko Rupel

Rodil se je literarni zgodovinar Mirko Rupel. V jezikoslovju je obravnaval slovensko pravorečje in bil soavtor slovenske slovnice in pravopisa.

V Loki pri Zidanem Mostu se je rodil pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzel.

V Loki pri Zidanem Mostu se je rodil pripovednik, pesnik in publicist Ludvik Mrzel. Kot dijak je bil zaradi sodelovanja v trboveljski rudarski stavki izključen iz gimnazije. 1943. leta je odšel k partizanom, bil istega leta ujet in Nemci so ga odpeljali v Dachau. Takoj po koncu vojne je bil imenovan za upravnika mariborskega gledališča, vendar so ga kmalu aretirali in 1948. leta na dachauskem procesu obsodili na 12 let zapora. Del ga je prebil tudi na Golem otoku. Mrzel si je pred vojno pridobil velik ugled s črticami, ki jih je zbral v knjigi "Luči ob cesti". Zgledoval se je po Cankarju in Grumu, vendar je dodajal tudi popolnoma svoje prvine. Knjiga "Bog v Trbovljah" kaže zasuk k religioznosti; je zbirka legend, ki jih povezuje socialna tematika. Ludvik Mrzel je tudi tedaj, ko je bilo to še silno utopično brezmejno verjel v samostojno slovensko državo.

Štajerska elektro družba STEG je od avstrijske vlade dobila koncesijo za graditev prve hidroelektrarne na Dravi

Štajerska elektro družba STEG je od avstrijske vlade dobila koncesijo za graditev prve hidroelektrarne na Dravi – na Fali pri Mariboru. Elektrarno je med letoma 1913 in 1918 gradila gradbena dužba z Dunaja, predvsem z vojnimi ujetniki. Zapornice, turbine, generatorje in dvigala so izdelala različna avstrijska in švicarska podjetja.

Avstroogrska vojska je napadla Kraljevino Srbijo

Avstroogrska vojska je napadla Kraljevino Srbijo, spopad lokalnih razsežnosti pa se je kmalu razplamtel v svetovno vojno, v kateri so velik krvni davek plačali tudi slovenski vojaki.

Umrl je strokovnjak za sodno medicino dr. Janez Milčinski

Umrl je strokovnjak za sodno medicino dr. Janez Milčinski, predstojnik Inštituta za sodno medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani, ki je kot strokovnjak pomagal pri mnogih naravnih in množičnih nesrečah.

produkcija: i-resitve.net