Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

V Repenjah pri Vodicah se je rodil jezikoslovec Jernej Kopitar

V Repenjah pri Vodicah se je rodil jezikoslovec Jernej Kopitar, eden takràt vodilnih jezikoslovcev, ki se je v okviru reform slovenskega črkopisa zapletel v "črkarsko pravdo" in polemiko z Matijo Čopom. France Prešeren mu je zato namenil sonet, ki se končuje z znanim epigramom: ... le čevlje sodi naj kopitar. Jernej Kopitar je leta 1809 pod naslovom Grammatik der slawischen Sprache in Krain, kaernten und Steyermark izdal prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika, v uvodu pa podal narodno prebudniške zamisli s prvo natančno določitvijo slovenskega jezikovnega ozemlja in zasnovo slovenskega črkopisa

V Mariboru se je rodil cerkveni zgodovinar Matija Robič

V Mariboru se je rodil cerkveni zgodovinar Matija Robič. Iz teologije je doktorirarl na Dunaju in kasneje na teološki fakulteti v Gradcu prevzel stolico za cerkveno zgodovino, predaval pa je tudi cerkveno pravo ter vodil vaje v slovenskih nabožnih govorih in slovenski katehezi. Sedemkrat je bil dekan teološke fakultete, dvakrat rektor graške univerze ter tudi ravnatelj deželnih gimnazij.

Zgodila se je slovesna otvoritev dvorane Zdraviliškega doma v zdravilišču Rogaška Slatina

Zgodila se je slovesna otvoritev dvorane Zdraviliškega doma v zdravilišču Rogaška Slatina. Na otvoritveni slovesnosti je igral skladatelj Franz LISZT.

90 slovenskih pravnikov je podpisalo peticijo v podporo političnim zapornikom v Bileči

90 slovenskih pravnikov je podpisalo peticijo v podporo političnim zapornikom v Bileči. Zahtevali so takojšnjo prekinitev kršenja temeljnih zakonov o osebni svobodi in pravici državljanov ter odgovornost tistih, ki so državo popeljali čez rob brezpravja.

V Ljubljani se je začelo sojenje Leonu Rupniku, divizijskemu generalu stare jugoslovanske vojske

V Ljubljani se je začelo sojenje Leonu Rupniku, divizijskemu generalu stare jugoslovanske vojske, med narodnoosvobodilnim bojem sodelavcu okupatorja ter vodji slovenskih domobrancev; Ervinu Rösenerju, generalu SS in vodji nemške okupacijske policije v Sloveniji; ljubljanskemu škofu doktorju Gregoriju Rožmanu; ministru nekdanje jugoslovanske vlade doktorju Mihi Kreku; nekdanjemu jugoslovanskemu polkovniku Milku Vizjaku in doktorju Lovru Hacinu, upravniku policije v Ljubljani. Obtoženi so bili za kazniva dejanja izdaje ljudstva in države ter za vojne zločine. Sodišče jih je po zaslišanju številnih prič in na osnovi zbranih dokazov spoznalo za krive. Leona Rupnika, Ervina Rösenerja in Lovra Hacina so obsodili na smrt, Gregorija Rožmana na 18 in Miho Kreka na 15 let zapora s prisilnim delom, na izgubo političnih in državljanskih pravic ter na zaplembo celotnega premoženja, Milka Vizjaka pa so obsodili na dvajset let zapora.

Drava in Mura sta zaradi obilnih padavin poplavili nad 10 tisoč hektarov kmetijskih površin.

20. in 22. avgusta 1966 sta Drava in Mura zaradi obilnih padavin poplavili nad 10 tisoč hektarov kmetijskih obdelovalnih površin in povzročili milijardno škodo.

Sindikalni svèt je v Mariboru sprejel protestno izjavo proti vojaški intervenciji sil držav Vrašávskega pakta na Češkoslovaškem

21. avgusta 1968 – dan po vdoru sovjetskih tankov v Prago – šlo je za prvo čisto agresijo na suvereno socialistično državo v imenu nove sovjetske doktrine po kateri je Sovjetska zveza dolžna tudi vojaško posredovati kjerkoli je ogrožen socializem, je sindikalni svèt v Mariboru sprejel protestno izjavo proti vojaški intervenciji sil petih držav Vrašávskega pakta na Češkoslovaškem. V Mariboru je na povratek domov čakalo 60 češkoslovaških turistov, naše sindikalne in delovne organizacije pa so začele zbirati in nakazovati denarno pomoč za češke begunce. Nekaj dni kasneje je v zvezi z dogajanjem na Češkem v Mariboru govoril tudi Stane Kavčič.

V Trebnjem se je začel prvi tabor slovenskih naivnih slikarjev in kiparjev

V Trebnjem se je začel prvi tabor slovenskih naivnih slikarjev in kiparjev, ki so jih pozneje poimenovali likovni samorastniki.

produkcija: i-resitve.net