Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Lenart v Slovenskih goricah je prvič omenjen kot kraj.

Papež Celestin 3. je izdal za šentpavelskega opata Ulrika in njegove sobrate listino s katero jim je podelil vrsto posesti. Med njimi tudi pri Lenartu v Slovenskih goricah. V listini je ta kraj prvič omenjen.

Rodil se je naravoslovec Julij Glowacki

Rodil se je naravoslovec Julij Glowacki. Preučeval je sistemtiko in razširjenost nižjih rastlin, predvsem mahov. Njegove razprave o mahovih Pohorja, Julijskih in Kamniško-savinjskih Alp ter kraških in obmorskih pokrajin so temelj poznavanja brioflore v Sloveniji. Julij Glowacki je zasnoval tudi prvi ključ za določanje cvetnic in praprotnic v slovenskem jeziku.

V Ljubljano se je poskusno pripeljal prvi vlak

V Ljubljano se je poskusno pripeljal prvi vlak. Čeprav je šlo za poskusno vožnjo gradbenega vodstva, se je na ljubljanskem kolodvoru ob treh popoldne zbrala velika množica radovednežev. Časnik “Novice” je takrat zapisal, “da se je iz Celja v Ljubljano prvikrat po železni cesti pripeljal hlapon. Brez vsake spotike se je pripeljal, lično ovenčan v štirih urah in pol«.

Rodil se je politik, časnikar in gospodarstvenik Adolf Ribnikar

Politik, časnikar in gospodarstvenik Adolf Ribnikar se je rodil na današnji dan leta 1880 v Logatcu. Leta 1919 je bil med ustanovitelji Jugoslovanske demokratske stranke, nato pa jo je eno leto zastopal v beograjskem narodnem predstavništvu. Bil je soustanovitelj dnevnika Jutro in pozneje njegov glavni urednik. Kot soustanovitelj je naveden tudi pri “Tiskovni zadrugi” in zadrugi “Akademski kolegij”. Adolf Ribnikar je bil naklonjen širšim političnim povezavam, in tako je mariborski “Večernik” do okupacije leta 1941 urejal kot nadstrankarski list.

Rodil se je skladatelj Slavko Osterc

Rodil se je skladatelj Slavko Osterc, ki velja za našega najprodornejšega glasbenika z začetka 20. stoletja. V njegovi orkestralni glasbi je najbolj znana Suita, v komornem slogu pa glasbena obdelava štirih Gradnikovih pesmi. Napisal je tudi opero z naslovom Iz komične opere in balet Iluzija. Umrl je leta 1941.

Rodil se je skladatelj Franc Šturm

Rodil se je skladatelj Franc Šturm, učenec Slavka Osterca. Sprva je zastopal radikalni modernizem, pozneje pa se je vrnil na dostopnejše glasbene poti. Med njegove glasbene stvaritve spadajo Adaggio za orkester, komorne in klavirske skladbe, kantata De profundis ter samospevi Starka za vasjo, Materi padlega partizana in Romanca.

Umrl je skladatelj Anton Foerster

Umrl je skladatelj Anton Foerster, po rodu Čeh, ki pa ga zaradi uspešne dejavnosti na Slovenskem štejemo za slov¬enskega skladatelja. Skomponiral je prvo slovensko nacionalno opero Gorenjski slavček. Prvič je bila izvedena leta 1872 v Ljubljani.

V Gradcu v Beli krajini je bil ustanovljen Rdeči križ Slovenije

V Gradcu v Beli krajini je bil ustanovljen Rdeči križ Slovenije. Po vojni se je povezal z Rdečim križem Jugoslavije in v njegovem okviru deloval do osamosvojitve leta 1991.

Mariborski mestni ljudski odbor je ustanovil Mestno hranilnico Maribor.

Mariborski mestni ljudski odbor je ustanovil Mestno hranilnico Maribor. Poslovati je začela 4. julija 1952.

V Ljubljani so predstavili priložnostno poštno znamko, ki je bila nato dana v prodajo na dan osamosvojitve Slovenije

V Ljubljani so predstavili priložnostno poštno znamko, ki je bila nato dana v prodajo na dan osamosvojitve Slovenije

Slovenijo je pretresla afera s ponarejenimi tisočtolarskimi bankovci

Slovenijo je pretresla afera s ponarejenimi tisočtolarskimi bankovci, ki so se najprej pojavili v Kopru. Policija jih je večjo količino odkrila v koprski podružnici Promdei banke, hrvaška policija pa je v nekem stanovanju v Zagrebu odkrila kar 97 tisoč 151 ponarejenih tisočtolarskih bankovcev.

produkcija: i-resitve.net