Na današnji dan nastaja v sodelovanju z rubriko "Spominčice", ki je na sporedu na Radiu Maribor, vsak dan ob 7.40 in ob 16.40 uri

Leta 1471 so Turki kar štirikrat vdrli na Kranjsko

Leta 1471 so Turki kar štirikrat vdrli na Kranjsko. Okoli 15.000 konjenikov se je najprej utaborilo pri Rášci in oplenilo vso bližnjo okolico. Naslednjega dne so bile že pred Ljubljano, a meščani so jih pričakali pripravljeni, saj je turški pohod naznanjal dim, ki ga je bilo videti nad gorečimi vasmi. Tako so Turki požgali le nekaj hiš v predmestju, med njimi tudi avguštinski in frančiškanski samostan, se razdelili na tri skupine ter nadaljevali plenjenje po Gorenjski, Dolenjski in Savinjski dolini.

V Salzburgu prejel škofovsko posvečenje duhovnik, pisatelj, pedagog in skladatelj Anton Martin Slomšek

V Salzburgu prejel škofovsko posvečenje duhovnik, pisatelj, pedagog in skladatelj Anton Martin Slomšek. Postal je lavantinski škof s sedežem pri Sv. Andražu v Labotski dolini na Koroškem. Leta 1859 je od tam prenesel škofijski sedež v Maribor. S tem je pripomogel k integraciji Štajerske slovenskemu ozemlju.

V Ljubljani je začel izhajati časopis Novice

V Ljubljani je začel izhajati časopis Novice - Kmetijske in rokodelske novice, imenovan po uredniku Bleiweisove Novice. Novice, ki so sprva izhajale v nakladi 1000 izvodov, so zaslužne za strokovni dvig slovenskega kmetijstva in obrtništva, za utrdi¬tev enotnega slovenskega knjižnega jezika in za vsestranski kul¬turni razvoj slovenskega naroda.

Zgodila se je zadnja javna sodna usmrtitev na Slovenskem

Zgodila se je zadnja javna sodna usmrtitev na Slovenskem. Na Marofu v Novem mestu so obesili dve ženski in enega moškega; na smrt so bili obsojeni zaradi naklepnega umora. Izvršitev kazni si je ogledalo več kot pet tisoč ljudi; Javna usmrtitev naj bi bila poseben opomin zlasti staršem, ki lahko še vplivajo na prihodnost svojih otrok. Zato je bila navzočnost otrok in mladine na morišču zaželena. Javne usmrtitve je poslanska zbornica ukinila leta 1867

V Ljubljani, je na pobudo prelata Andreja Kalana, kot priloga Slovenca začel izhajati list Domoljub

V Ljubljani, je na pobudo prelata Andreja Kalana, kot priloga Slovenca začel izhajati list Domoljub. Po devetih letih je Domoljub postal samostojen časopis. Andrej Kalan je poleg tega leta 1909 v Ljubljani zgradil tiskarno katoliškega društva, skupaj s Krekom pa je bil tudi organizator katoliškega političnega gibanja z močno socialno noto.

Grof Adinolfo Leopoldo Lucchesi Pal je prodal prvo tovarno papirja v Sladkem Vrhu vojvodi Robertu Parmskemu

Grof Adinolfo Leopoldo Lucchesi Pal je prodal prvo tovarno papirja v Sladkem Vrhu vojvodi Robertu Parmskemu. To tovarno so postavili ob Muri, blizu naselja Sladki Vrh že leta 1873.

Rodil se je slovenski pesnik, pripovednik, dramatik in publicist Miran Jarc

Rodil se je slovenski pesnik, pripovednik, dramatik in publicist Miran Jarc. Med njegovimi liričnimi deli je znana zbirka Človek in noč, med dramskimi teksti pa drama Ognjeni zmaj. Njegov najpomembnejši roman z avtobiografskimi potezami je »Novo mesto«; v njem slika podobo novomeškega srednješolskega rodu med prvo svetovno vojno..

Slovenci so se znašli v vojnih razmerah 4-letne prve svetovne morije

Slovenci so se znašli v vojnih razmerah 4-letne prve svetovne morije, čeprav so politiki obljubljali, da bo spopad s Srbijo končan do božiča. V začetku je uradna slovenska politika podpirala vojno politiko habsburške monarhije zoper Srbijo in tudi kranjski deželni glavar dr. Ivan Šušteršič je ostro obsodil Srbijo in zahteval njeno kaznovanje, politične nasprotnike iz liberalnega tabora pa je označil za prijatelje Srbije.

Slovenka Marija Križ je na ženskem atletskem troboju v Pragi postavila svetovni rekord v metu diska

Slovenka Marija Križ je na ženskem atletskem troboju v Pragi med Češkoslovaško, Francijo in Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev postavila svetovni rekord v metu diska. Marija Križ je vrgla disk 31 metrov in 25 centimetrov daleč.

Na Cinku v Kočevskem rogu se je začela konferenca vojaških in civilnih aktivistov Komunistične partije Slovenije

Na Cinku v Kočevskem rogu se je začela konferenca vojaških in civilnih aktivistov Komunistične partije Slovenije, ki je namenila pozornost tudi ugotavljanju napak in zločinov, ki so jih partizanske enote počenjale na terenu. Šlo je za sektaštvo pri komunistih, vojvodstvo – to je brezdušen odnos poveljnikov do moštva in civilnega prebivalstva, samodrštvo, samovoljne aretacije ljudi, njihovo mučenje pri zasliševanju ter neupravičene in krute usmrtitve. Ti pojavi pri partizanih so pripomogli k širjenju vaških straž in kasneje belogardizma na Dolenjskem in Notranjskem.

V 88. letu starosti je umrl upokojeni stotnik 1. razreda Benedikt Zeilhofer

V 88. letu starosti je umrl upokojeni stotnik 1. razreda Benedikt Zeilhofer, ki je na strani generala Maistra kot samostojni poveljnik 6. stotnije Mariborskega pehotnega polka 4. februarja 1919 obranil mesto Radgona in pozneje vodil slovenske enote v krajih in bojih na Koroškem.

Vojna za Slovenijo

5. julija 1991, v času vojne za Slovenijo je general Jugoslovanske armade Blagoje Adžič povedal, da je jugoslovanska armada v vojnem stanju, ki sta ji ga vsilili secesionistični republiki Slovenija in Hrvaška. Razmere v Jugoslaviji pa je ocenil kot skrajno dramatične in težje kot leta 1941.
V Haagu pa je ta dan potekal sestanek zunanjih ministrov Evropske skupnosti, na katerem so sprejeli Deklaracijo o Jugoslaviji z zahtevo po zamrznitvi vseh osamosvojitvenih dejanj Slovenije storjenih po 25. juniju 91.

produkcija: i-resitve.net