kovacic2_950

V Kamni Gorici se je rodil pesnik in politik Lovro Toman. Bil je avtor prvega slovenskega necenzuriranega tiska, ki je leta 1848 izšel na Dunaju. Bil pa je tudi pobudnik za postavitev Prešernovega spomenika v Ljubljani in slovesnosti ob 100. obletnici rojstva Valentina Vodnika.

produkcija: i-resitve.net