kovacic2_950

V Središču ob Dravi se je rodil zdravnik, narodni buditelj in politik Štefan Kočevar. Pod vplivom Stanka Vraza je je zbiral ljudske pesmi, pripravljal izdajo slovarja ilirskega jezika ter pozival rojake k narodni zavesti in prebujejnju. V revolucionarnem letu 1848 se je zavzemal za tesnejše povezovanje med Slovenci in Hrvati. Bil je ustanovitelj in dolgoletni predsednik Narodne čitalnice ter osrednja osebnost političnega in narodnega življenja v Celju.

produkcija: i-resitve.net