kovacic2_950

V Gorici je umrl eden najpomembnejših urbanistov avstrijske monarhije, inovator v arhitekturi na prehodu iz 19. v 20. stoletje arhitekt Maks Fabiani. Diplom¬iral je na Tehniški visoki šoli na Dunaju, med drugim delal v arhitekturnem biroju Otta Wagnerja in bil kasneje kot doktor tehniških ved univerzitetni profesor in svetovalec prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Njegov ustvarjalski opus sega od obnove Posočja do stavbnih stvaritev v Ljubljani, na Duna¬ju, v Trstu in Gorici. Maks Fabiani je v intervjuju za italijansko revijo La Nazione, ki je bil objavljen po njegovi smerti izjavil, da je pred prvo svetovno vojno v njegovem ateljeju na Dunaju delal Adolf Hitler, ki ga je odpustil zaradi premajhne nadarjenosti in nezavzetosti pri delu. Vendar ni nikaršnih arhivskih dokazov, da se je to res zgodilo.

produkcija: i-resitve.net