kovacic2_950

Publicist Avgust Jenko se je že kot srednješolec vključil v radikalno narodno srednješolsko organizacijo Preporod in bil med prvimi kladivarji, kot so se imenovali tajni voditelji organizacije. Kot pisec prispevkov v glasilu Preporod se je podpisoval s psevdonimom Nare Sanov. Kot študent medicine na Dunaju je bil član Jugoslovanskega kluba, v Pragi pa kluba Jugoslavija. Publicist Avgust Jenko se je rodil na današnji dan leta 1894 v Ljubljani, umrl pa je v bitki na Ceru kot prostovoljec v srbski vojski, star komaj dvajset let.

produkcija: i-resitve.net