kovacic2_950

V Martjancih se je rodil teolog, pisec in glasbenik Ludvik Uellen je po šolanju na Višji teološki šoli v Novem Sadu opravljal misijonarsko delo po Jugoslaviji in bil hkrati pomožni pastor v binkoštni cerkvi v Veščíci pri Murski Soboti. Bil je tudi predsednik binkoštne cerkve v Jugoslaviji ter član Evropskega komiteja binkoštne cerkve. Napisal je več nabožnih del in pesmi ter prevajal apologetska in klasična binkoštna dela v prekmurščino.

produkcija: i-resitve.net