kovacic2_950

Ruške verske igre je prirejala latinska šola v Rušah od leta 1645 dalje. Vodili so jih duhovniki po jezuitskem vzorcu, slavile pa so ruško Mater božjo. V letih od 1680 do 1722 so jih igrali vsako leto na "ruško" nedeljo; ta je bila navadno druga v septembru. Gledalci so bili predvsem številni romarji .- leta 1701 jih je bilo menda več kot 20.000. Nobena teh iger ni ohranjena. Bile so v latinskem jeziku in le enkrat se omenja v slovenščino prevedena pesem.

produkcija: i-resitve.net