kovacic2_950

Na grad Turjak se je po kapitulaciji Italije zateklo več posadk vaških straž oz. prostovoljne protikomunistične milice, del slovenskih četnikov ter večje število dijakov in bogoslovcev – skupaj okoli 700 ljudi. Turjak je obkolila Prešernova brigada in 14. septembra 1943 po topovskem obstreljevanju prisilila posadko k predaji. Od 659 ujetnikov so ji partizani več kot dvesto usmrtili. Turjaški grad je bil ob napadu popolnoma razdejan in izropan.

produkcija: i-resitve.net