kovacic2_950

Leta 1910 so na nemški državni gimnaziji v Gorici uvedli razrede s slovenskim in italijanskim učnim jezikom.

produkcija: i-resitve.net