kovacic2_950

Pri Veliki Lanzi pri Čepovanu se je sestala skupščina primorskih odposlancev in izvolila 12-članski pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje. Vodil ga je France Bevk. Kot najvišji oblastni in uporavni organ je deloval do februarja 1947, ko so ga v Trstu razpustili.

produkcija: i-resitve.net