kovacic2_950

Primorska je bila priključena Sloveniji, kajti ta dan je postala pravno veljavna mirovna pogodba med Italijo ter zavezniškimi in pridruženimi silami, podpisana 10. februarja 1947 v Parizu. S pogodbo je Italija izgubila suverenost nad vsemi ozemlji ob obali Jadranskega morja, ki jih je pridobila z določili Londonskega pakta leta 1915 in z leta 1920 sklenjeno
Rapalsko pogodbo. Zgodovinski pomen te priključitve je izjemen.
Državno ozemlje in število prebivalcev Slovenije sta se povečala za četrtino, Slovenija pa je dobila tudi dostop do Jadranskega morja. Onkraj nove meje je kljub temu ostalo okoli 300 tisoč naših rojakov – na Tržaškem, v Furlaniji, Réziji in Kanalski dolini. Današnji dan je zato državni praznik – Dan priključitve Primorske.

produkcija: i-resitve.net