kovacic2_950

Na Bledu se je začel prvi festival jugoslovanskega jazz – a.

produkcija: i-resitve.net