kovacic2_950

Slovenski študentje in narodno zavedni razumniki so v Gradcu ustanovili društvo Slovenija , ki se je zavzemalo za Zedinjeno Slovenijo ter za enakopravnost slovenskega naroda in jezika z drugimi narodi in jeziki v habsburški monarhiji

produkcija: i-resitve.net