kovacic2_950

Slovanski knez Pribina je v Spodnji Panoniji v bližini reke Zale sezidal utrdbo Blatograd in uspešno kultiviral to območje, z naseljevanjem prebivalstva pa je tudi utrdil frankovsko oblast na vzhodu. Prav zato je dobil 12. oktobra leta 847 od kralja Ludvika v Regensburgu v last vso zemljo, ki mu je bila prej podeljena v fevd in tako je nastala po svoji strukturi pretežno slovenska, po izvoru njenega ustanovitelja pa slovanska država. Obsegala je ozemlje od srednje Mure in Rabe na severu do Drave na jugu, od drvaskih sotesk med Pohorjem in Kozjakom na zahodu do bolgarskih meja ob Donavi in v Sremu na vzhodu.

produkcija: i-resitve.net