kovacic2_950

Cesarica Marija Terezija je s posebnim patentom izdala predpis, ki je določal, kako opraviti prvi popis prebivalstva po spolu, starosti in stanu leta 1754. To je bil prvi ukrep v okviru uvajanja reform v tedanji Avstriji.

produkcija: i-resitve.net