kovacic2_950

Cesar Jožef 2. je izdal tolerančni patent, ki je dovoljeval veroizpoved za pripadnike protestantske in pravoslavne cerkve. Vsaka nekatoliška krščanska občina z nad 100 pripadniki v okolišu oddaljenosti ene ure je smela zgraditi cerkev.

produkcija: i-resitve.net