kovacic2_950

Med 16. in 17. aprilom 1932 je hotela skupina oficirjev in podoficirjev mariborske garnizije dvigniti vstajo in zavzeti vsa pomembna središča v mestu in vzpostaviti revolucionarno komunistično oblast. Navodila za svoje delo naj bi dobivala neposredno od začasnega partijskega vodstva na Dunaju. Ob koncu aprila so bili člani uporniške skupine postopno aretirani in nato obsojeni; dva akterja je doletela smrtna kazen.

produkcija: i-resitve.net