kovacic2_950

VOS OF v Ljubljani je po poprejšnji odobritvi CK KPS usmrtil bivšega bana Dravske banovine dr. Marka Natlačena, ki so ga sumili, da sodeluje pri ustanavljanju slovenske oborožene kolaboracije. Iz maščevanja so Italijani še istega dne pred njegovo hišo ustrelili 24 talcev.

produkcija: i-resitve.net