kovacic2_950

Ustanovljeno je bilo gledališče sester Scipion Nasice, kar je pomenilo začetek umetnostnega gibanje Neue slowenische Kunst.

produkcija: i-resitve.net