kovacic2_950

Sklenjen je bil Schoenbrunnski mir po katerem je Napoleon dobil ozemlja sedanje Slovenije in Hrvaške ter Istro in jih pridružil nekdanji beneški Dalmaciji. Tako so nastale Ilirske province. Njihovo upravno in kulturno središče pa Ljubljana. Na Slovenskem so v prvostopenjsko in srednjo šolo uvedli pouk v slovenščini, Valentin Vodnik pa je 1811. leta med drugim pripravil prvo slovensko slovnico v slovenščini. Vključitev slovenskih dežel v Ilirske province je vplivala na razvoj narodnoprebudnega gibanja, vendar je Avstrija po zmagi nad Napoleonom leta 1813 spet zavzela svoj prejšnji položaj oblastnika in popolnega gospodarja.

produkcija: i-resitve.net