kovacic2_950

Publicist in mecen Pavel Turner, rojen leta 1842 v Planici nad Framom, je v Bleiweisovih Novicah začel objavljati podlistek z naslovom: Popotnikove opazke. Nadaljevanja je pošiljal iz Anglije. S tem je v slovensko publicistiko uvedel feljton.

produkcija: i-resitve.net