kovacic2_950

V Ljubljani je začel izhajati politični list Slovenec, glasilo katoliške struje in pozneje slovenske ljudske stranke. 11. julija 1882 je postal dnevnik.

produkcija: i-resitve.net