kovacic2_950

Rodil se je slovenski skladatelj Luka Kramolc. Pomemben je kot zbiralec in prirejevalec slovenskih, posebno koroških ljudskih pesmi. Njegove priredbe so Jaz bi rad cigajnar bil, M' je pa krajčič posvava, Z nobenim purgarjem ne grem jaz tavšat.

produkcija: i-resitve.net