kovacic2_950

V Ljubljani se je rodil strojnik Feliks Lobe. Svoj prvi patent je prijavil kot maturant, kot študent pa se je že tako odlikoval, da je neposredno po diplomi 1922. leta prevzel vodstveno konstrukcijsko mesto v dunajski tovarni težkih strojev in tirničnih vozil. Načrtovati je začel parne, električne in motorne lokomotive ter tramvaje. Za izvirne rešitve si je na tem področju pridobil vrsto patentov. Po dunajskem obdobju so sledila desetletja njegovega pionirskega dela, najprej v jugoslovanski težki industriji in nato na ljubljanski univerzi. Tu je ustvaril temelje za začetek visokošolskega študija strojništva. Ustanovitev ljubljanske strojne fakultete leta 1946 je bila predvsem njegova zasluga.

produkcija: i-resitve.net