kovacic2_950

Rodil se je slovenski politik, literarni kritik, dramaturg in prevajalec Josip Vidmar. Dejaven je bil še v visoki starosti. Pred vojno se je zavzemal za avtonomnost umetnosti in za njeno neodvisnost od ideologij, po njej pa je ob estetsko-etičnih elementih bolj upošteval tudi sociološke. V dramskih kritikah je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja odklanjal domala vso modernejšo svetovno dramatiko in polemiziral z literarno avantgardo, ki je rušila klasična idejno-formalna izhodišča.

produkcija: i-resitve.net