kovacic2_950

Ministrstki svet za državno obrambo tretjega rajha je pod predsedstvom Hermana Goeringa izdal odredbo o pridobitvi državljanstva na območju Spodnje Štajerske, Koroške in Kranjske. Odločba je določala tri kategorije – prva so bili Nemci, druga tisti, ki so dobili nemško državljanstvo na preklic in tretja zaščitenci rajha.

produkcija: i-resitve.net