kovacic2_950

Na Ptuju so ustanovili Vodno skupnost za melioracije Pesniške doline in za regulacijo voda proti poplavam.

produkcija: i-resitve.net