kovacic2_950

General Rudolf Maister je v Mariboru izdal mobilizacijski razglas, ki ga je sam sestavil. Razglas skupaj z obljubljeno denarno nagrado za služenje v prvi slovenski vojski je bil odločilnega pomena.....

Maistrova vojska je bila pomembna za varovanje meja 29. oktobra 1918. leta razglašene Države Slovencev, Hrvatov in Srbov, saj te niso bile natančno določene, predvsem zato ne, ker se dotedanje administrativne meje Avstro-Ogrske niso ujemale s slovensko-nemško etnično mejo. Najbolj sporna je bila severna meja. Sprva je imela pri njeni določitvi pobudo slovenska stran, ki je svojo prednost na Štajerskem zelo dobro izkoristila, na Koroškem pa žal ni bilo tako.

produkcija: i-resitve.net