kovacic2_950

Na današnji dan leta 1882 se je v Ložu rodil politik Gregor Žerjav. Med študijem prava na Dunaju je bil nekaj let predsednik društva slovenskih študentov Slovenija ter ideolog in organizator slovenske liberalno usmerjene narodnoradikalne mladine. Kot občudovalec Srbije in srbstva je leta 1904 vodil osemdesetčlansko delegacijo slovenskih študentov in dijakov na kongresu v Beogradu ob kronanju Petra I. Karadžordževića. Avgusta leta 1918 je bil med ustanovitelji Narodnega sveta v Ljubljani, sodeloval pa je tudi pri pripravi Ženevskega sporazuma. Po nastanku Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je bil več let podpredsednik oziroma predsednik Deželne vlade za Slovenijo. Kot član ustavodajne skupščine Kraljevine se je odločno zavzel za sprejetje unitaristične in centralistične ustave ter za uvedbo tako imenovanega kanzelparagrafa, ki je prepovedoval izkoriščanje duhovniške službe v politične namene. Večkrat je bil poslanec Narodne skupščine in minister za gozdove in rude ter za pravosodje. Leta 1920 je Gregor Žerjav ustanovil “Jutro”, vodilni liberalni politični dnevnik, ki je izhajal vse do leta 1945.

produkcija: i-resitve.net