kovacic2_950

Narodna vlada Države Slovencev, Hrvatov in Srbov je leta 1918 izdala odlok o začasni upravi za Slovenijo.

produkcija: i-resitve.net