kovacic2_950

Slovensko narodno gledališče v Mariboru je odprlo prvo povojno gledališko sezono, in to s Cankarjevo dramo Hlapec Jêrnej. Pred predstavo je imel slavnostni nagovor upravnik gledališča Ludvik Mrzel.

produkcija: i-resitve.net