kovacic2_950

Na vogalu sedanjega Trga generala Maistra in Grajske ulice v Mariboru so odkrili spomenik Josipu Jurčiču. Odkril ga je Anton Ferlinc, predsednik sveta za kulturo in prosveto Mestnega ljudskega odbora Maribor.

produkcija: i-resitve.net