kovacic2_950

Leta 1976 je bilo v Avstriji štetje prebivalstva posebne vrste – ugotavljali so namreč številčno stanje slovenske in hrvaške manjšine. Slovenci in Hrvati so štetje bojkotirali. Na Štajerskem in na Dunaju je sodelovalo 25 odstotkov prebivalstva, na Gradiščanskem 30 in na Koroškem 86 odstotkov.

produkcija: i-resitve.net