kovacic2_950

Rodil se je največji slovenski pesnik – France Prešeren. Prvo pesem je objavil leta 1827. S soneti nesreče iz leta 1832 dosegel vrh svoje miselne lirike, leto kasneje je objavil Gazele, v ciklu Sonetni venec je spojil ljubezensko temo z nacionalno idejo. Čopovemu spominu je posvetil epsko pesnitev Krst pri Savici leta 1836. Dobra štiri kasneje se je vrnil k ljubezenski liriki in napisal svojo najpomembnejšo politično pesem Zdravljica, ki je bila objavljena šele leta 1848. Svoje najboljše pesmi je objavil v knjigi Poezije. Prešernovo pesniško delo obsega različne zvrsti lirskega in epskega pesništva, pomeni prvi vzpon in doslej najvišji dosežek slovenske poezije, z njim se je slovenska literatura prvič postavila ob bok evropski.

produkcija: i-resitve.net