kovacic2_950

V Pišecah se je rodil slovničar in leksikograf Maks Pleteršnik. Njegovo največje delo je ureditev in dopolnitev velikega slovensko-nemškega slovarja, v katerem je določil izreko, glasove, naglas in pravopis slovenskega jezika.

produkcija: i-resitve.net