kovacic2_950

Na slovenski strani slovensko-italijanske meje nasproti Gorice se je začela gradnja Nove Gorice. Mesto je pozneje postalo upravno središče slovenskega dela Goriške.

produkcija: i-resitve.net