kovacic2_950

Cesar Friderik tretji je podpisal ustanovno listino za ljubljansko škofijo. Papež Pij II. jo je kanonično potrdil 6. septembra 1462 ter jo čez štiri dni neposredno podredil papežu. Do reform Jožefa II. je imela poleg Kranjske tudi več župnij na Koroškem, Štajerskem in na hrvaški strani Gorjancev.

produkcija: i-resitve.net