kovacic2_950

Objavljen je bil splošni šolski red za Avstrijo, s katerim so ljudske državne šole spremenili v normalke in glavne šole. Uveden je bil razredni pouk, verouk pa je postal redni šolski predmet.

produkcija: i-resitve.net