kovacic2_950

V Mariboru je začel izhajati tednik Volksstimme, v nemščini. Izhajal je skoraj 17 let, namenjen pa je bil nemško govorečim delavcem v Mariboru. Do septembra leta 1921 je bil tiskan v gotici, nato – do avgusta 1936, ko je nehal izhajati, pa v latinici.

produkcija: i-resitve.net