kovacic2_950

V Ljubljani se je rodila slikarka in ilustratorka Bara Remec. Diplomirala je na zagrebški akademiji, v Ljubljani pa se je ukvarjala z ilustriranjem in v duhu postimpresionizma in barvnega realizma slikala krajine, tihožitja in portrete. Leta 1945 je emigrirala v Argentino. Ob ustanovitvi društva "Slovenska kulturna akcija" je postala članica likovnega odseka in dala pobudo za ustanovitev umetniške šole, na kateri je tudi poučevala. V bogatem ilustratorskem opusu Bare Remec so še posebno pomembne njene ekspresivne risbe za prvo celotno izdajo poezij Franceta Balantiča.

produkcija: i-resitve.net