kovacic2_950

Ustanovljeno je bilo Slovensko narodno gledališče s sedežem v Črnomlju. Namenjeno je bilo vsemu osvobojenemu ozemlju, ki so ga nadzorovale enote narodnoosvobodilne vojske. Čez dober mesec je kot prvo redno predstavo uprizorilo Cankarjevega "Kralja na Betajnovi". Do konca vojne je na več kot 1600 predstavah igralo osem izvirnih in prevedenih iger. Po osvoboditvi so igralci odšli v obnovljena gledališča v Ljubljani, Mariboru in Trstu.

produkcija: i-resitve.net