kovacic2_950

V Selah pri Slovenj Gradcu je v častítljivi starosti 90 let umrl pisatelj Franc Ksaver Meško. V obeh svetovnih vojnah so ga zaradi njegove narodne zavednosti preganjali in izgnali iz njegove ožje domovine Koroške. V svojih spisih je Ksaver Meško največkrat razmišljal o mladosti in o socialnem življenju ponižanih in trpečih. Pomemben je njegov roman Kam plovemo? Med drugimi proznimi deli pa so znane še povest Na Poljani ter Slike in povesti.

produkcija: i-resitve.net