kovacic2_950

V Dolenji Brezovici pri Šentjerneju se je rodil kontraadmiral Franjo Vučer. Bil je kapetan korvete in fregate, ob prevratu leta 1918 pa je prestopil v vojno mornarico Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in postal načelnik pomorskega urada pri ljubljanskem Narodnem svetu. Pozneje je v jugoslovanski kraljevi mornarici opravljal operativne poveljniške dolžnosti v Boki Kotorski in Kraljevici.

produkcija: i-resitve.net