kovacic2_950

Vatikanska administracija je na osebno pobudo papeža Janeza Pavla 2. priznala Republiko Slovenijo kot samostojno in neodvisno državo. Diplomatsko priznanje Svetega sedeža je bilo za Slovenijo zelo pomembno, saj je po tem dogodku Slovenijo priznala tudi Evropska skupnost – to se je zgodilo dva dni kasneje. Poznavalci so zapisali, da je bilo za priznanje Vatikana izjemnega pomena osebno prizadevanje papeža Janeza Pavla 2., ki obiskal državno tajništvo in spodbudil uradnike, da so pohiteli s pripravo potrebnih dokumentov.

produkcija: i-resitve.net