kovacic2_950

Mesto Koper sklene prijateljsko pogodbo z Benetkami.

produkcija: i-resitve.net