kovacic2_950

V Celovcu je začel izhajati prvi slovenski politični časnik - Slovenec. Izhajal je trikrat tedensko, do leta 1867, ko je bil ukinjen.

produkcija: i-resitve.net