kovacic2_950

V Londonu se je začela prva iz vrste mednarodnih konferenc o avstrijskem vprašanju. Na njih je Jugoslavija v skladu z zagotovili zaveznikov dala več predlogov za ureditev koroškega vprašanja. Po prvem naj bi se celotno slovensko etnično ozemlje Koroške (tudi tisto v preteklosti že ponemčeno) priključilo Jugoslaviji. Ker zahodne sile taki rešitvi niso bile naklonjene, je Jugoslavija izdala nova predloga, ki sta zajemala zmanjšan južnokoroški prostor, Slovenci, ki bi ostali v mejah Avstrije, pa naj bi imeli posebno avtonomijo. Združene države Amerike, Velika Britanija, Francija in Sovjetska zveza so zavrnile tudi ta zahtevek, vendar so, skupaj z Avstrijo, napovedale ureditev manjšinskega vprašanja Slovencev na Koroškem s posebnimi določili, danes znanimi kot 7. člen Avstrijske državne pogodbe

produkcija: i-resitve.net