kovacic2_950

Rodil se je oče Janez Damascen Dev, s pravim imenom Anton Feliks Dev, začetnik slovenskega posvetnega pesništva. Bil pa je tudi urednik in glavni sodelavec Pisanic, prvega slovenskega pesniškega zbornika.

produkcija: i-resitve.net