kovacic2_950

V Gradcu se je rodil pravnik Franc Žižek. Promoviral je v Gradcu in se nato izpopolnjeval na visoki šoli političnih znanosti v Parizu. Leta 1916 je postal izredni profesor na frankfurtski univerzi in več kot dve desetletji vodil takrat edino specialno stolico za statistiko v Evropi. Bil je član mnogih statističnih ustanov, statističnega inštitura v Haagu ter svetovalec jugoslovanske vlade pri izvedbi prvega ljudskega štetja leta 1921. Franc Žižek je napisal več strokovnih del ter z razvijanjem statistične metodologije pomembno prispeval k utrditvi te znanosti v času med obema vojnama ter njenemu razvoju v akademsko disciplino in samostojno družbeno vedo.

produkcija: i-resitve.net