kovacic2_950

Delovni čas je bil na Slovenskem prvič določen leta 1885, ko so z novelo k obrtnemu zakonu delovno obveznost omejili na 11 ur na dan. Tako dolge delovne dneve so slovenski delavci preživljali v tovarnah do konca 1. svetovne vojne. Narodna vlada Kraljevine Jugoslavije pa je v okviru urejanja delavske zakonodaje hitro in enostavno določila osemurni delovnik v industriji in rudarstvu s posebno odredbo, ki je pričela veljati na današnji dan leta 1919.

produkcija: i-resitve.net